Веселин Ангелов, член на УС на АБЗ, пред БНР: „На първо място трябва да застраховаме живота и здравето си, защото ние сме създатели на собственото си благополучие“

Отправна точка на разговора на Веселин Ангелов, член на УС на АБЗ, с Валерия Николова, водещ на предаването "Хоризонт до обед", БНР, бяха щетите, нанесени от скорошните наводнения на хотелиерския бизнес в Огняново.  „Действително, хотелиерите са застраховали имуществото си, но в конкретния случай подпорната стена е на общинска територия и съответно общината като собственик е трябвало да я застрахова.“ – коментира Ангелов и посочи, че освен имуществената има и друг вид застраховка, която може да е в помощ на бизнесите, в случая на хотелиерите. Това е застраховка „прекъсване на дейността“, която се предлага и като допълнително покритие в пакетни полици. Ако поради пожар, наводнение или друго събитие се стигне до спиране на дейността, например хотелът не може да приема гости, то по тази застраховка ще компенсирана загубата на доход. Постепенно се налага разбирането за ползата от допълнителна застрахователна защита, извън задължителната. На пазара се предлагат пакетни застраховки, които включват покритието „прекъсване на дейността“. Веселин Ангелов изтъкна, че механизмът за изплащане на обезщетения и максималните срокове за това е строго регламентиран в Кодекса за застраховане. То може да изплатено в рамките на седмици и дори дни, в зависимост от процедурите в самата компания и от бързината и изрядността на представените документи за завеждане на претенция за обезщетение.

Винаги трябва да сме максимално запознати с условията и покритията по нашата застраховка. Не напразно се увеличава информацията, която се предоставя предварително на клиентите. Това е с цел защита на техните интереси.“ – посъветва Веселин Ангелов. Той посочи, че в полицата детайлно е описана процедурата и сроковете за завеждане на претенция, така че хората да са наясно какво точно да предприемат в случай на застрахователно събитие.

Друг водещ акцент на разговора беше стартиралата кампания на АБЗ „На фокус: животозастраховане“. Веселин Ангелов потвърди, че се отчита засилен интерес към животозастраховките. Според него това е първата застраховка, която трябва да сключим.

„Нашето здраве и живот не могат да бъдат оценени, ние сме тези, които чрез своята работа, знания и умения изкарваме пари, правим бизнес, купуваме автомобили. В наш интерес е да бъде застраховано нашето здраве, защото ако не бъдем активни, ако бъдем възпрепятствани да упражняваме дейността си, то лека полека ще започнем да губим и бизнеса, имуществото си, автомобилите. Ако не сме прехвърлили този риск на някой друг, на застраховател, то ние си го поемаме изцяло.“ – така коментира Ангелов смисъла от животозастраховането.

Има различни обяснения защо, за разлика от развитите пазари, в България все още животозастраховките остават на заден план. Едно от тях е по-ниската информираност и ниво на финансова грамотност. Веселин Ангелов подчерта, че има място за оптимизъм, защото трендът се променя. Идва нова вълна от хора, които се интересуват от това как да защитят здравето и живота си. Влияние оказва и по-глобалният начин на живот, който водим – пътуванията и животът извън България ни карат да правим сравнения, да осмисляме ползите от животозастрахователната защита и да следваме добрите примери.

 

Чуйте цялото интервю!

Начало