Веселин Ангелов, член на УС на АБЗ, пред БНТ: „Не може да се очаква с държавна помощ изцяло да възстановим увредения си имот след природно бедствие“

Голяма част от хората, близо всеки трети, смята, че при природно бедствие държавата трябва да помогне за увредените имоти. Но държавната помощ не е в размер, в който да ни позволи да възстановим имуществото. Тя съответства приблизително на няколко квадратни метра възстановено имущество. Държавата не може да овъзмезди в пълен размер щетите на всички, които са загубили имущество. Това не е нейна функция, а на застрахователите." – обясни Веселин Ангелов, член на УС на АБЗ и изпълнителен директор на Алианц България, в предаването „След новините“ на БНТ. В него, като се тръгва от конкретно бедствие в с. Деблец, където няма нито една застрахована къща, се акцентира върху темата за необходимостта от застрахователна защита на фона на все по-зачестяващите бедствия в резултат на климатичните промени.

Според Веселин Ангелов нагласата да се разчита на държавата вероятно се корени в спомените отпреди 1989 г., когато всеки собственик, заедно с данъците си, е плащал и за застраховка на имота на държавния застраховател. Ситуацията е коренно различна през последните десетилетия, а на предно място излиза личната отговорност на всеки собственик да се погрижи и защити имотите си. Интересно е, че българите не си вземаме поука от случилите се бедствия, сподели Ангелов. Той даде като пример многократното повишаване на дела на застраховани имоти в Хърватска след тежкото земетресение  преди няколко години. Сега там са застраховани са около 35-40% от имотите, а преди бедствието делът им е бил съпоставим с този в България – под 10%. У нас, след тежко събитие, се наблюдава краткотраен повишен интерес, след което пазарът се връща на обичайните си нива.

Цените на застраховките за дома не би следвало да представляват пречка е мнението на друг участник в предаването, застрахователят Венцислав Великов. Той посочи, че за имот, струващ 100 хиляди лева застраховката, след отстъпките, излиза около 60 лева на година или по 15 лева на тримесечие.

Начало