Веселин Ангелов, член на УС на АБЗ, пред Bulgaria ON AIR: „Българите застраховаме първо автомобила, после имота и накрая живота си, а редът би трябвало да е обратният“

В интервю за сутрешния блок на Bulgaria ON AIR Веселин Ангелов, член на УС на АБЗ, коментира актуални аспекти на развитието на застрахователния пазар. Той подчерта, че въпреки предизвикателствата, провокирани от ковид кризата, пазарът е останал устойчив, а от началото на годината се наблюдава и ръст по някои видове застраховки. Едно от най-сериозните предизвикателства пред застрахователите в пандемичната ситуация е била необходимостта бързо да  приложат работещи решения, за да останат близо до клиентите – подобряване на комуникацията, предлагане на дигитални услуги. „Браншът успя да се справи и сега виждаме резултатите от това“ -  подчерта Веселин Ангелов.

Към момента на българския пазар, който традиционно е доминиран от автомобилното застраховане, се наблюдава тенденция към развитие на другите видове застраховки. По принцип „българинът първо застрахова колата си, после имота си и най- накрая живота си.“ – така Веселин Ангелов обясни кои са най-често сключваните застраховки. По-разумният подход би бил обратният - първо да се осигури застрахователна защита на здравето и живота на този член на домакинството, който носи основния доход, след това идва ред на имота и накрая е автомобилът.  По отношение на имуществените застраховки той посочи, че обикновено интересът към тях нараства след като се случи бедствие – земетресение, наводнение, пожар. По-скоро, все още хората търсят помощ от държавата след подобно събитие, а не прехвърлят предварително този риск към застрахователите чрез сключване на полица. Цената на имуществените застраховки не е висока, особено в сравнение с възможните загуби.  

Веселин Ангелов коментира, че има раздвижване и търсене на алтернативи, към които хората да насочат спестяванията си.  Към момента лихвите по депозитите, които са най-предпочитаната форма на спестяване и инвестиции от българите, са нулеви, инфлацията е налице и е естествено обръщането към други инвестиционни възможности.  Именно търсенето на доходност е сред причините за повишеният интерес към инвестиционните животозастраховки.

Застрахователният бранш полага усилия да подобри финансовата грамотност, да разкаже на хората какви са предимствата на алтернативните инвестиции и защо трябва да ги имаме в личния си портфейл.

Веселин Ангелов подчерта, че Асоциацията на българските застрахователи цели активизиране на комуникацията с потребителите, за да ги ориентира сред видовете застраховки и обясни как подходящите за тях могат да им помогнат, да ги защитят от определени рискове. Един от инструментите да се повиши информираността и интереса на хората към тази тематика е образователният тест на АБЗ „Твоето застрахователно IQ“.

 

Вижте цялото интервю на Веселен Ангелов, член на УС на АБЗ, за сутрешния блок на ТВ „Bulgaria On Air“!

Начало