Веселин Ангелов, член на УС на АБЗ, пред Bulgaria ON AIR: „Животозастраховката е чадърът, който ни пази от дъжд, дава ни сигурност за тежките моменти“

Поводът за разговора на Веселин Ангелов, член на УС на АБЗ, с водещите на сутрешния блок на Bulgaria ON AIR бе  динамичният ръст в животозастраховането и стартирала преди дни  информационна кампания „На фокус: животозастраховане“.

Веселин Ангелов коментира, че има значително нарастване на интереса към този вид застрахователни продукти, потвърдено и през пазарната статистика. Особено силен е растът при инвестиционните животозастраховки – към август на годишна база е 140%. При стандартните животозастраховки повишението е около 40%. Според него причините могат да се търсят в няколко посоки – "В момента се намираме в доста интересна ситуация. От една страна банките не предлагат добра доходност по стандартните спестовни инструменти, от друга страна имаме пандемията от Ковид-19. Това кара хората да се замислят и по-активно да се интересуват от застраховане.“  

За да се отговори на този интерес и повишат познанията на потребителите, браншът предприема редица мерки за популязиране на животозастраховането, а настоящата кампания е част от тях. В действителност, хората не са добре запознати с животозастраховките – само един от пет души е наясно с всички аспекти на спестовните застраховки, например. Според Веселин Ангелов ниската осведоменост в сферата на застраховането може да се адресира като обучението по тези теми започне по-рано, в училище, а поднасяната информация да е силно практически ориентирана.

„Ползите от стандартната застраховка "Живот" са много – посочи Ангелов – „при настъпването на неблагоприятно събитие, свързано с живота и здравето на един човек, тя осигурява финансов ресурс, който да ни подпомогне да се справим в тежкия момент. Застраховката е чадърът, който ни пази от дъжда.“  Ако, например, в едно семейство се случи нещо с човека, който осигурява основния доход, то това би се отразило тежко върху финансовата ситуация. Остава да се надяваме някой да помогне, а е можело да отделяме пари за такъв тип сигурност. Важно е, когато избираме животозастраховка да го правим информирано, а като първа стъпка да оценим кои са основните рискове за нас.

„Всъщност рисковата (стандартната) животозастраховка не е скъпа застраховка, в общия случай тя е по-евтина от автомобилните застраховки. Въпрос на лична преценка е какво считаме за по-голям риск за нас и съответно каква застраховка избираме да сключим.“ -  коментира Ангелов и допълни, че цената на животозастраховките зависи от редица фактори, свързани с възрастта, здравословното състояние и други.

Кампанията на АБЗ „На фокус: животозастраховане“ ще продължи активно през януари. Сред планираните дейности  е играта – тест „Твоето застрахователно IQ: живот“, чрез който всеки ще може да провери познанията си в сферата на животозастраховането.

 

Вижте целия разговор!

Начало