Веселин Ангелов, член на УС на АБЗ, пред Nova TV: „Над 90% от сградите у нас не са застраховани срещу земетресение“

Имуществената застраховка ни гарантира финансова защита, ако случи рисково събитие с нашето жилище. Обезщетението ни помага да възстановим загубите, да „си стъпим на краката“. За съжаление, у нас под 10% от жилищата са застраховани, което е далеч от нивата в другите европейски държави“, коментира Веселин Ангелов, член на УС на АБЗ, в предаването „На твоя страна“ по Nova TV.  Това е значим проблем, защото при едно по-тежко бедствие голям брой домакинства могат да останат без подслон,  да понесат тежки загуби, без да могат да разчитат на финансовата защита на застраховките.

Покритието на риска „земетресение“ е част от защита, която предлагат имуществените застраховки, наред с други рискове за недвижимото и движимо имущество.  Веселин Ангелов обясни, че на пазара съществуват две основни практики по отношение на включването на този риск в покритието по полицата. Единият вариант е  рискът „земетресение“ да е включен в основния пакет покрити рискове, като при покупка на този вид полица клиентът автоматично се застрахова и за този риск. Другият вариант е рискът „земетресение“ да е избираем и клиентът може да го добави към полицата по свое желание, като това съответно е свързано с формирането на премията по застраховката. Затова, когато хората избират застраховка за дома е важно да се информират относно предлаганите покрития и да добавят риска „земетресение“, ако не е включен. Цените на имуществените застраховки са изключително достъпни, като зависят основно от лимита, покритите рискове и вида на имота. Например, за апартамент от 100 кв.м, застрахован на сума от 100 000 лв. с добро покритие на рискове, цената на полицата може да е около 100-150 лв. на година, т.е. около 10-тина лева на месец. Веселин Ангелов подчерта, че информираният избор - отчитането на личните обстоятелства, адекватното определяне на застрахователните суми и покрития - е в основата на потребителската удовлетвореност.  

 

Начало