Веселин Ангелов, член на УС на АБЗ, връчи дипломи на магистри от УНСС

На тържествена церемония, проведена на 15.12.2023 г., магистрите от „Икономика на човешките ресурси“ и „Застраховане и социално дело“, УНСС, получиха дипломите си. В тържественото събитие, наред с  доц. д-р Валери Апостолов, ръководител катедра „Чoвешки ресурси и социална защита“, доц. д.н. Михаил Мусов, зам.-ректор по научноизследователска дейност и международно сътрудничество, се включи и Веселин Ангелов, член на Управителния съвет на Асоциацията на българските застрахователи. На церемонията присъстваха доц. д-р Галина Димитрова, научен секретар на Катедрата, г-н Илиян Чабуклийски, председател на Студентския съвет, проф. д-р Мирослава Пейчева, доц. д-р Ралица Пандурска и гл. ас. д-р Десислава Колева-Стефанова, преподаватели в Катедрата

Веселин Ангелов се обърна към новозавършилите магистри с думите: „Това е един изключителен празник и стъпка напред в професионалната ви кариера. Оттук нататък ви предстоят все хубави моменти. Това е краят на академичното и стартът на професионалното ви развитие и съм сигурен, че ще бъдете успешни, тъй в като УНСС има изградени традиции в обучението. Едно от доказателствата е големият брой работещи в областта на застраховането, които са завършили Университета.

Участието на Веселин Ангелов като представител на АБЗ в тържествената церемония е част от активното взаимодействие между асоциацията и УНСС, чието начало бе поставено с подписването на меморандум за сътрудничество на 5 декември 2023 г.

 

 

Вижте повече за събитието в новината на УНСС!

 

Начало