Веселин Ангелов, член на УС на АБЗ, за БНР „Христо Ботев“: „Личната застраховка е отговорност към другите“

Колко важно е застраховането и защо това е лична отговорност на всеки родител – тези въпроси коментира в предаването “Нашият ден“ , БНР „Христо Ботев“, Веселин Ангелов, член на УС на АБЗ. Той посочи, че в животозастраховането има водеща позиция в по-развитите пазари. Този вид застраховки са един вид спасителен финансов пояс при възникване на непредвидена ситуация с нашето здраве и живот, като например трайна или временна нетрудоспособност. „Когато се решим да се застраховаме, полицата „Живот“ е първото, за което трябва да се замислим.“ – подчерта Ангелов и поясни - „Ние сме хората, които изкарват пари, купуват си автомобили, имоти и ако нещо се случи с нашето здраве, то това ще влоши финансовото ни състояние. Няма да можем да поддържаме същия стандарт на живот, който сме имали преди настъпването на това събитие.

Веселин Ангелов коментира, че основните покрития по рисковите животозастраховки са смърт и трайна загуба на трудоспособност. Трайната неработоспособност е един от най-сериозните рискове, защото много тежко се отразява на финансовата ситуация в семейството. Ако в едно семейство, лицето, което осигурява основния източник на доход претърпи тежка злополука, може да се стигне до инвалидизация. Това ще възпрепятства упражняването на професията, съответно ще се изрази в загуба на доход и в допълнение ще генерира значителни разходи за лечение и грижи. Към основните покрития по рисковите животозастраховки по избор на застрахования могат да се добавят допълнителни, като временна нетрудоспособност. Например, ако не сме в състояние да работим за определен период от време, 3-6 месеца в резултат на заболяване или злополука, това покритие ни помага да осигурим поне частично запазване на обичайния ни месечен доход.  Други примери за допълнително покрития са свързани с покриване на медицински разходи, разходи за медикаменти, хирургични операции и други.

Застраховката “Живот“ е на доста добра цена, спрямо другите видове застраховки. На пазара има голямо разнообразие от оферти, с различни варианти за покрития. Изборът на този вид застраховка и покритията трябва да е съобразен с  нашата индивидуална житейска и финансова ситуация.

В края на разговора Веселин Ангелов посочи, че на сайта на АБЗ са публикувани поредица полезни и интересни материали за животозастраховането, а чрез теста „Твоето застрахователно IQ“ всеки може да провери и обогати застрахователните си познания.

Начало