Веселин Ангелов, член на УС на АБЗ, за БНР-Радио София: „При застраховка на имот, отчитайте рисковете и нуждите, не гледайте най-евтиния пакет“

В сравнение с всички страни от Централна и Източна Европа у нас хората най-малко застраховат имуществото си. Ако при нас делът на застраховани имоти е около 7%, то следваща страна е с 14% застрахователно покритие, а в Унгария то достига 75 на сто. Като се приспаднат задължителните застраховки при ипотеки, доброволните са може би едва 2%, коментира  Веселин Ангелов в интервю за БНР-Радио София.

Причините за тази са комплексни, като една от тях е все още недостатъчното ниво на финансова грамотност. Затова АБЗ, с разнообразни информационни активности, се стреми да разяснява какви са  финансовите рискове, които ни заобикалят и как застраховането ни помага да се справим с тях.  Друга причина са все още разпространените необосновани вярвания по отношение на застраховането. Едно от тях е, че дори и човек да има застраховка, няма да се стигне до плащане при рискови събитие – според резултати от проучвания на АБЗ то се споделя от всеки трети. Но в действителност до отказ за изплащане на обезщетение се стига само при по-малко 5% от заведените претенции. Основната, почти единствена причина за тези откази е, че рискът, по който се претендира за обезщетение, не е включен в покритието по полицата.

Според Веселин Ангелов, за да се противодейства на тези негативни нагласи, в публичното пространство трябва да се обръща внимание на положителната практика, да се посочва положителният пример и да се обяснява защо застраховката е важна, как ни помага във финансово отношение при беда.

На пазара се предлагат много и разнообразни продукти, но честа практика е да се избира най-базовото или най-евтиното решение. Този подход може да се окаже подвеждащ и в крайна сметка да доведе до разочарование. Веселин Ангелов посочи, че при избор на застраховка на дома е от особена важност потребителите и консултантите да тръгнат от персоналната ситуация, от това  кои релевантните към нея рискове и оттам да се намери най-точният за клиента продукт.

На пазара се предлагат разнообразни застраховки, като най-общо те могат да се разделят на два основни вида. При единият полиците са обвързани с характеристиките на имота и отразяват реалната му стойност. Другият са т.нар. застраховки „на лимит“ с фиксирани застрахователни суми и пакети рискове. Премиите по тях обичайно варират от 30 до 100 лева, като покритието може да е до 40 000 или до 100 000 лв. Веселин Тук трябва да се замислим дали тези суми по полицата ще са ни достатъчни, ако настъпи тотална щета на имота, както и да проверим кои рискове са покрити, посъветва Веселин Ангелов. Например, може да е включен рискът кражба с взлом, но не и кражба с техническо средство.

Природните бедствия оказват само временен и краткотраен ефект при търсенето на имуществени застраховки, което е проблематично на фона на зачестяващите природни бедствия както в глобален мащаб, така и в България. Логично е повече да се замисляме за възможните рискове и начините за компенсиране на щетите, изтъкна още Веселин Ангелов.

Начало