Веселин Ангелов, член на УС на АБЗ, за БНР-Радио София: „Застраховките покриват финансовия риск при настъпване на критична ситуация“

Парадокс е, че повечето хора, преди да закупят техника, автомобил, се информират подробно за параметрите и характеристиките им, но много по-рядко го правят при покупка на застраховки, на финансови продукти и услуги като цяло. А този подход може да доведе разочарование.“, коментира Веселин Ангелов, член на УС на АБЗ и изпълнителен директор на Алианц България, в интервю по БНР-Радио София. Той подчерта, че информираният избор на застраховка дава гаранции за потребителско удовлетворение.

По повод конкретен казус със застрахователна сума на автомобил и размер на изплатено обезщетение Ангелов обясни, че една застраховка има за цел възстановяване на загубеното имущество във вида в което е било, затова при определяне размера на обезщетение се отчита амортизацията, намаляването на стойността на автомобила във времето.

Ако се съди по процента на застраховано движимо и недвижимо имущество в страната, за българинът по-ценен е автомобилът, отколкото апартаментът. "За съжаление, такава е тенденцията в България: колите са най-застрахованият актив или лично имущество, което притежаваме. На второ място остават имотите, въпреки съществената разлика в тяхната стойност, тъй като една кола е драстично по-евтина от един имот", каза Веселин Ангелов. Той препоръча, преди да вземе решение кое да застрахова първо, всеки собственик да прецени кое би било по-голям риск – загубата на имота или загубата на автомобила – и оттам да определи приоритетите си и нуждата от защита. Застраховките покриват финансовия риск при настъпване на критична ситуация. Ако се случи нещо с жилището ни, финансовият риск е много по-голям, защото да възстановим дома си в общия случай е в много пъти по-скъпо от това да си купим автомобил.

Имуществените застраховки са напълно достъпни като цени, например полица с добро покритие за апартамент за около 200 000 лв. би излязла около 250 лв. Тази цена е по-ниска от премия по задължителната „Гражданска отговорност“ на автомобилистите и в пъти по-ниска от доброволната „Каско“, подчерта Ангелов.

Той обърна внимание, че имуществените застраховки, свързани с ипотека, обичайно не покриват рискове за недвижимото имущество. Това означава, че при щета по имота няма да бъде изплатено обезщетение за увредени мебели, техника.

Когато се случи рисково събитие и бъде увредено застраховано имущество, се прави оглед и се оценяват щетите. Размерът на обезщетението е обвързан с реалното увреждане на имуществото. Пълната застрахователната сума по полицата може да бъде изплатена, ако имуществото е изцяло унищожено.

 

Начало