Веселин Ангелов, член на УС на АБЗ, за БНР: „Трябва да обясняваме смисъла и ползите да застраховаме имуществото си“

 

След природно бедствие интересът към имуществените застраховки се повишава, но в минимална степен и краткотрайно. Така проблемът с ниското ниво на застраховани имоти остава, което е сериозно предизвикателство на фона на зачестяващите природни бедствия, посочи Веселин Ангелов, член на УС на АБЗ, в предаването "12+3" по БНР.   У нас застрахователното проникване по имуществените застраховки е в пъти по-ниско от средното в Европа, а и спрямо съседните ни държави. Разчитаме тази ситуация да се промени, каза Ангелов и посочи, че е нужно потреблението на този вид застрахователни продукти да се насърчава, включително и чрез държавни политики.

Разнообразни и многопосочни са факторите, които формират настоящата ситуация на ниска застрахователна защита на населението – народопсихологията, ниското ниво на финансова култура, разчитане на държавата да се намеси в случай на проблем. Затова е важно още от училище да започне с изграждането на знания и умения в областта на личните финанси и застраховането. Трябва да спрем да разчитаме на късмета си лошото да ни подмине, коментира Ангелов и допълни, че да си купим застраховка не означава предизвикателство към съдбата, а финансово подсигуряване в случай на беда. Важно е и да си дадем сметка, кое представлява по-сериозен финансов риск за нас – загубата на дома или автомобила. Ангелов посочи, че у нас хората масово си правят доброволната Каско на автомобила, но не застраховат жилищата си, независимо от ниските цени на полиците. Върху потреблението на застраховки негативно влияние оказват и някои митове за застрахователите, които обаче не почиват на реални факти. Един от тях е, че застрахователите не плащат. Всъщност, делът на отказите за изплащане на обезщетение е минимален, а най-честата причина да се стигне до това развитие е, че претенцията е заведена по риск, който не е покрит по полицата.  

Ангелов отправи апел както към потребителите подробно да се информират относно условията по полицата си, така и към застрахователните посредници да обясняват на клиентите си внимателно и в детайл всички специфики по застраховките, които предлагат. Основната информация за конкретните застрахователни продукти се съдържа в кратък стандартизиран документ с ключова информация. Ефективните комуникации с хората са в основата при изграждане на доверие, на разбиране за смисъла и ползите от имуществените застраховки, а и другите видове финансови продукти.

 

Чуйте целия разговор!

 

 

Начало