Веселин Ангелов, член на УС на АБЗ, за Money.bg: „Пандемията и липсата на доходност по банковите депозити са основните фактори за ръста на животозастраховането“

Пандемията до голяма степен е повлия на нагласите на хората да започнат да сключват животозастраховки, те са започнали да обръщат все по-голямо внимание на здравето си и на рисковете, които са около тях, и това е едната причина за „бума“ в животозастраховането Другата е намаляването на доходността по основните спестовни продукти като банковите депозити“ - коментира Веселин Ангелов, член на УС на АБЗ, в предаването Money.bg по телевизия Bulgaria On Air на 09.04.2022 г. Той е сред участниците в организираната от АБЗ и Bulgaria ON AIR дискусия „Застраховки Живот: защита и инвестиции“,  излъчена на 10 април 2022 г.

Поради тези причини потребителите са започнали да се ориентират към алтернативни продукти каквито са животозастраховките и най-вече тези с инвестиционен елемент. Тези застраховки едновременно дават защита и допълнителна доходност в дългосрочен план, обясни Веселин Ангелов.

Потребителите на животозастрахователните продукти най-често са хора, които работят и мислят за обезпечаване на своето семейство. „Този, който носи най-много пари в семейството, трябва да е първият, който се застрахова, защото при претърпяване на някакъв риск, било злополука или заболяване, финансовият риск за цялото семейство е огромен. Принципът е да се осигури с една застраховка семейният бюджет за две години“ – каза господин Ангелов. Друга група ползватели на животозастраховки са възрастните хора, които сключват застраховка за внуците си, или родители за децата си, например за образование.

Веселин Ангелов обясни, че на българския застрахователен пазар има редица „гъвкави“ продукти, които отговарят на нуждите на различните потребители. При застраховките, които са изцяло инвестиционни, се предлага широк избор от фондове, които могат да служат за база на тази застраховка. В зависимост от нагласите на потребителите се избира и профил на инвестицията от гледна точка на риска. Има възможности за по-рискови инвестиции, за балансирани, както и за консервативни, нискорискови.

Освен застраховките с инвестиционен характер, Веселен Ангелов разясни какви са застраховките, които покриват така наречените тежки заболявания. Чрез тях се осигурява „заместващ доход“, за да може да се излезе от критичната финансова ситуация, следствие на тежката диагноза.

Той коментира какви са ограниченията от гледна точка на възрастта при сключване на застраховки. Обичайно по риска „смърт от заболяване“ горната възрастова граница е 64 години, а по риска „смърт от злополука“ може да е до 70 години,  прагът при „тежки заболявания“ е 60-65 години. Затова най-добрият вариант е от по-ранна възраст да се сключи дългогодишна застраховка. „Разбира се, всеки може да сключи за всеки един риск индивидуална застраховка, дори и за покритие след тази възраст, но вече няма да е толкова рентабилно за семейството, защото премията ще се увеличи с  увеличаване на риска“ – обясни Веселин Ангелов и посъветва: „Преди автомобила и къщата, нека да застраховаме живота и здравето си!“

Начало