Веселин Ангелов, член на УС на АБЗ, за Nova News: „Няма как да се плати обезщетение за риск, реализирал се преди сключване на застраховка“

„Пандемията ни направи по-чувствителни на тема здраве и профилактика, започнахме да обръщаме по-голямо внимание на продукти като животозастраховките, да се интересуваме от условията по полиците и да проверяваме кои рискове са покрити, включително и рискът „ковид“ - коментира Веселин Ангелов, член на УС на АБЗ, в предаването „Денят на живо“ на  Nova News.

Той отправи съвет към потребителите преди да я закупят дадена застраховка подробно да се информират за условията по нея, какво е покритието й, дали рискът „ковид“ е включен в него. Не всички застрахователи покриват този риск, това е въпрос на политика на отделните компании. Застрахователите включват „ковид“ покрития в различни свои продукти – живозастраховки, здравни застраховки, „Помощ при пътуване в чужбина“ и други.

„Ако човек е с положителен тест за ковид, би могъл да сключи застраховка Живот, но няма как да очаква че ще му се изплати обезщетение във връзка със протичащото му заболяване от ковид.“ - поясни Веселин Ангелов. На практика това би означавало застрахователят да плати за риск, реализирал се преди сключването на полица, което противоречи на икономическата логика и механизъм на застраховането. Има застрахователни продукти с т.нар. период на изключване (30-45 дни), през който настъпването на даден риск е изключено от покритието на полицата.

По отношение на цените на застраховките Веселин Ангелов даде следния пример: „Цената на застраховка „Живот“ за една година при застрахователна сума от 20 000 лв., е в пъти по-ниска от премията за застраховка Каско за подобен лимит. А ползите са доста по-големи.“

Остава валиден фактът, че българинът първо застрахова автомобила си, но все пак има тенденция за положителна промяна и осъзнаване на важността да защитим първо живота и здравето си. Вероятно влияние оказва и сравнението с развитите пазари, където хората първо застраховат живота си, а след това недвижимото и движимото си имущество.

По отношение на имуществените застраховки стимул за сключването им често са природните бедствия, тогава се замисляме за ползите от тях, а не би трябвало да е така. Цените на имуществените полици също са в пъти по-ниски от автомобилните.

В условията на нулеви лихви и инфлация хората търсят алтернативи за парите си, държани на депозит. Повишава се интересът към разнообразни инвестиционни схеми Покупката на имот е най-честият избор, но също и покупка на други вещи, които могат да запазят стойността на вложението – антики, бижута, ретро автомобили.

Начало