Веселин Ангелов, член на УС на АБЗ, за Нова Телевизия: „Най-големи ползи ни носи информираният избор на застраховка за дома“

 

Обезпокоително нисък е делът на застрахованите имоти у нас – движи се в диапазона 8-10% - като голяма част от тези полици се дължат на това, че са задължително вързани към кредитни продукти. Доминиращ дял имат автомобилните застраховки, които държат около 70% от пазара“ – коментира Веселин Ангелов, член на УС на АБЗ, за предаването „На твоя страна”, Нова Телевизия. За сравнение, делът на имуществените застраховки у нас е 14 на сто, при средно в Европа 37%. Това поставя под риск стотици семейства у нас при трус, наводнение, пожар или друго бедствие. У нас като особено рискови са идентифицирани събития като наводнения, земетресения и градушки.

Имуществените застраховки са изключително достъпни като цена, значително по-евтини са от автомобилните полици - средна премия за двустайно жилище в големите градове е около 150-180 лв., в по-малките населени места застраховката излиза около 80-150 лв., малко по-скъпа е за луксозно изпълнени жилища в големите градове – над  200 лв. Цената на полицата зависи от покритите рискове, лимитите по тях, вида на имота и някои други условия. Но цената не трябва да е водещ критерий при избор на застраховката ни за дома, защото може да се окаже, че евтината оферта е на ниски лимити, не включва редица важни за нас рискове, и така да останем разочаровани при събитие.

Веселин Ангелов обясни, че е важно хората внимателно да се информират относно покритията на предложените им оферти и при избор да отчитат индивидуалните си нужди. Обикновено се предлага основен пакет рискове „Пожар и природни бедствия“, който може да се надгражда с допълнителни рискове. Трябва да се внимава дали наводнението е включено в покритието на полицата и ако не е, клиентите могат да го добавят. Същото се отнася и до риска „земетресение“. По отношение на покритието „кражба“ трябва да се отчита наличието на три вида рискове – кражба с взлом, кражба с техническо средство, грабеж – и да се внимава какво е покрито по полицата. Въпреки, че практиката на пазара при случай на кражба е да не се прави опис, е добре да имаме списък с вещите и документи, с които да докажем, че имуществото е било там и ние сме го закупили, посъветва Ангелов.

Основният двигател на имущественото застраховане у нас е жилищното кредитиране и изискването на банките за задължително сключване на полица за дома. Но потребителите трябва да внимават, защото в имуществените застраховки в полза на банката могат да не предлагат пълноценна защита. Например, застрахователната сума да не отразява реалната стойност на имота, а дължимото по кредита, движимото имущество да не е включено в покритието, както и редица други рискове.

Информация за имуществените застраховки – покрити и изключени рискове, застрахователни суми по покритията и други детайли – са дадени в стандартизиран документ с ключова информация, посочи Веселин Ангелов.

Бариера пред ползването на застраховки е вярването, че застрахователите не плащат, показват данни от онлайн проучване на „Моите пари“ и АБЗ – то се споделя от 28% от анкетираните. Същевременно, едва 5% от застрахованите анкетирани, които за завели претенция за обезщетение, са получили отказ. Проблем е и потребителската информираност - 20% от анкетираните въобще не са замисляли за сключване на застраховка за дома, а за 12% е трудно да се ориентират в застраховките. 

Друг акцент в предаването „На твоя страна” на Нова телевизия бяха застраховките, свързани с летните пътувания. Полицата „Помощ при пътуване в чужбина“ покрива редица здравни рискове и е много достъпна като цена. Най-разпространеното покритие от 10 000 евро е напълно достатъчно за европейските държави. Предлагат се полици, които освен рискове, свързани със здравето, покриват и други, като  загуба на багаж, промяна на престоя, закъснение на полет. „Отмяна на пътуване“ е друг вид застраховка, която е добре да се сключи при организиране на ваканцията ни.

 

 

 

 

Начало