Веселин Ангелов, член на УС на АБЗ, за „Попитай експерта“, БНТ: „Да се пести от застраховки не е най-далновидната стратегия“

 

В интервю за предаването „Попитай експерта“ на БНТ Веселин Ангелов, член на УС на АБЗ, коментира развитието на основните застрахователни бизнес линии и очерта стъпките, които потребителите е добре да спазват при избор за застраховка. 

Българинът търси застрахователна защита за своето имущество, като негов приоритет е автомобилът, посочи Веселин Ангелов. Автомобилните застраховки формират около 70% от пазара на общо застраховане, като с основен дял е „Гражданска отговорност“ на автомобилистите. Този вид застраховка осигурява защита на невиновно пострадалите при пътя, т.е. ако водач причини пътен инцидент, то по полицата ще се изплати обезщетение на пострадалите. Именно заради тази социална роля за осигуряване на справедливост, тя има задължителен характер. Но полицата също осигурява защита и на виновния водач, защото липсата й би означала, че той лично трябва да поеме изплащането на често много високи обезщетения.

Застраховка „Гражданска отговорност“ е стандартизиран продукт – и по отношение на покритите рискове, и по отношение на лимитите на отговорност. Въпрос на личен избор към коя компания ще се обърне потребителят, за да сключи застраховката. Трябва да се отчита, че полицата ГО покрива и вредите, нанесени на пътниците във виновния автомобил, а обичайно те са близки хора.

Цената на застраховка „Гражданска отговорност“ зависи от политиките на отделните компании и е свързана с отчитане на множество и комплексни фактори. Сред основните са щетимостта, т.е. честотата на пътните инциденти, и размерът на изплащаните обезщетения. „Колкото сме по отговорни като нация при шофиране, толкова по-малко пътни инциденти ще има и толкова по-добра цена ще плащаме.“ – подчерта Веселин Ангелов.

По отношение на цената на полицата „Гражданска отговорност“ за индивидуалния водач, то компаниите прилагат различни критерии за оценка на рисковия профил – възраст/стаж, населено място, вид на автомобила. Тъй като липсва достъп до единна информационна база с данни, поведението на водача на пътя се отчита, ако той се застрахова през годините в една и съща компания.

Въпреки зачестяващите през годините природни бедствия българите все още не сключват полици за дома. Едва около 5-7% от собствениците имат такава, като в общия случай наличието й е свързано с изисквания по ипотечен кредит. За да очертае ползите от наличието на застраховка за дома, Веселин Ангелов даде пример с неотдавнашното бедствено наводнение в Карловско. Той посочи, че собствениците, които са имали застраховки, са получили обезщетенията си в рамките на 6-10 дни. Освен покритие за рискове, свързани с недвижимия имот, хората могат да добавят към полицата и други покрития – за кражба на движимо имущество, отговорност към трети лица и други – обясни Ангелов.

По отношение на животозастраховките, той посочи, че доминиращи са тези, свързани с отпускането на кредити и инвестиционните животозастраховки, които се ползват като алтернатива на традиционните спестявания по депозити.

В сегашната ситуация на нарастващи разходи за живот немалко хора решават да пестят от застраховки, но според Ангелов това не е най-правилната, най-далновидната стратегия. Причината е, че ако се случи неблагоприятно събитие, то може да доведе до тежки финансови последици за семейството.

За да са доволни от своята застраховка, потребителите трябва да направили информиран избор. Важно е преди да сключат застраховка да разгледат покритията и застрахователните суми и да преценят дали са тези, от които имат нужда, за да не останат разочаровани в случай на рисково събитие. Тази информация се предоставя в ключовите информационни документи за всяка застраховка, в общите условия и други документи.

Начало