Веселин Ангелов, член на УС на АБЗ, за „Попитай експерта“, БНТ: „Имуществените застраховки ни дават защита не само при природни бедствия“

Рисковете, било то природни бедствия или от друг характер, са около нас, те се случват - България също е в рискова земетръсна зона, наводненията също са факт. Когато подобни събития зачестят, се повишава и интересът към застраховките.“ – посочи Веселин Ангелов, член на УС на АБЗ, в интервю за предаването „Попитай експерта“ на БНТ. Колкото по-често изпитваме или сме свидетели на дадени рискови събития, толкова повече са замисляме как да се защитим чрез застраховки.  Хората първо застраховат автомобилите си, защото ежедневно са свидетели на рискови събития на пътя.

Въпреки зачестяващите рискове, имущественото застраховане е с много нисък дял у нас. Отчита се тенденция за нарастване на дела застрахованите имоти, но в основната част това се дължи на ипотечния пазар. „Повече застраховани имоти има в градовете. В селата, които са често и най-застрашени, проникването е незначително“ – коментира Ангелов и даде пример с наводненията в Карловско, където застрахованите домове са били единици. Той обясни, че не би трябвало цените на застраховките да са възпрепятстващ фактор, защото са напълно достъпни, дори за хора с по-ограничени финансови възможности. Предлагат се застраховки за дома на цена 50 лв. за година или 4 лв. на месец.  

Обичайна практика на пазара е покритията по имуществените застраховки да се формират във вид на „пакети“, като основният пакет рискове включва обикновено пожар, природни бедствия като наводнение, буря, градушка, ВиК аварии и други. Клиентите могат да надграждат тази основна защита с други рискове, според индивидуалните си нужди и предпочитания. Важно е да проверят дали рискът „земетресение“ е част от покритията в предложения им пакет и ако не, при желание да го добавят. Обединяването на рисковете в широкоспектърни пакети е удобен за повечето потребителите подход, защото подпомага постигането на по-пълноценна защита.

Друг важен аспект, който трябва да се вземе под внимание при избор на полица, е застрахователната сума. На пазара се предлагат най-общо два вида продукти. При единия вид застраховки, т.нар. „на лимит“, застрахователната сума е фиксирана предварително - 30 000 лв., 50 000 лв. Другият вариант е клиентите да сключат полица, при която застрахователната сума кореспондира по-реално със стойността на дома им. Така, ако се случи тежко събитие, с обезщетението биха могли да възстановят погиналия имот. Застрахователите работят обикновено с минимални цени на кв.м. и практиката е да съдействат на клиентите си за определяне на застрахователна сума, подходяща за личната им ситуация. Например, за апартамент от 100 кв. м. сумата може да е около 100 хил. лв. В този случай цената на полица с широко покритие на рисковете се движи средно около 150 лв.

Веселин Ангелов подчерта, информираността на потребителите е ключово условие за тяхната удовлетвореност, затова браншът е насочил усилията си именно в тази насока. Той поясни, че незначителна част от претенциите за обезщетения по имуществените застраховки не се удовлетворяват, а причините са от еднотипен характер - заведени са по рискове, които не са покрити по полиците. Затова от първостепенна важност е хората да се запознаят, още на етап избор, с условията, покритията, застрахователните суми и други условия по полицата. В тази връзка ключово е значението на посредниците. Работи се активно за повишаване на качеството на обслужване, така че посредниците да бъдат още по-полезни за клиентите, още по-пълноценно да подпомагат техния избор. В България законодателството в сферата на защита на потребителите отговаря на европейското, като в допълнение са въведени някои още по-стриктни регулации.

Катастрофичен фонд или друго решение за справяне с последиците от тежки природни бедствия е подход, който изисква внимателна и многоаспектна преценка, включително и заради задължителния характер на осигуряване на финансирането му. Подобен фонд няма за задача и не би предпазил хората от всички рискове, само от най-тежките, например земетресения, но те се случват сравнително рядко. За сравнение, пожарите са доста по-чест риск, а последиците от тях също толкова разрушителни. „Най-разумният подход е да се замислим за рисковете в цялост, не само за катастрофичните, и активно да използваме застраховките като инструмент за защита.“ – подчерта Веселин Ангелов.

Начало