Веселин Ангелов, член на УС на АБЗ, за предаването „Видимо Невидимо“: Бизнес клуб: „Фокусът трябва да е върху търсенето на застрахователни решения при бедствени ситуации“

 В интервю за предаването „Видимо Невидимо“: Бизнес клуб Веселин Ангелов, член на УС на АБЗ коментира актуални теми, свързани с развитието на застрахователния пазар, все още ниския дял на застраховани имоти, въпреки зачестяващите природни бедствия, и подходите при изграждане на адекватно ниво на индивидуална застрахователна защита. Ето основните акценти от разговора му с водещия Георги Найденов.  

- При бедствия като последните наводнения, например, е важно да се говори не само за причините довели до тях, а да се акцентира върху решенията, които ни осигуряват финансова защита при настъпването им. Тук идват застрахователните продукти, които срещу скромна сума ни дават защита, така че да може да си изградим нова къща, да си стъпим на краката. Медиите могат да подпомогнат този процес, като обърнат внимание на тези решения.

- Мит е, че имуществените застраховки са скъпи. Цените са съвсем достъпни – например  10-15 лв. на месец биха били разходите за една полица, която да даде много добро покритие – по нея биха се покрили всички щети, дори би могло да се изгради нов дом.

- Много е нисък делът на застрахованите имоти у нас – около 6-7%, като трябва тук трябва да си зададем въпроса каква част са застраховани заради изисквания по отпуснат кредит и каква е чисто доброволно. Наблюдава се положителна тенденция, но делът остава много нисък, защото тръгваме от много ниска база. Пазарът е доминиран от автомобилните застраховки, като и доброволната Каско държи висок дял.

- В личен план трябва да се замислим какви са нашите приоритети, кои ценните за нас неща, как да ги защитим и да направим „място“ в бюджета си за съответните застраховки. Често поставяме автомобила на първо място, когато става въпрос за застрахователна защита. А всъщност, най-ценни са нашите живот и здраве, защото ние сме тези, които чрез труда си осигуряваме средствата за покупка на автомобил или имот. Ако нещо стане с нас и сме възпрепятствани да работим, то няма да имаме нито къща, нито кола. Именно затова застраховката „Живот“ трябва да е водеща - ние сме източникът на нашето и на нашите близки благополучие. Покритието и застрахователната сума по застраховката ни могат и трябва да се променят така, че адекватно да отразяват промените в житейската ни ситуация, поява на децата и т.н. Всъщност, този принцип важи не само за застрахователната защита, но и за инвестирането.

- Голяма част от инвестиционната политика на застрахователите е насочена към дигитализация, която предлага на потребителите по-лесен достъп до информация, до продукти и обслужване. Пандемията изправи застрахователите пред предизвикателството как да продължат да обслужват качествено своите клиенти в условия на ограничения при личното общуване. Така, в ускорен план, застрахователите внедриха нови дигитални решения, които да помогнат не само в процеса на сключване на застраховка, но и с нейното обслужване и след това в процеса на завеждане на претенция.

- Регулациите в застрахователния сектор са насочени към интересите на потребителите и за повишаване информираността им при вземане на решение, което работи в полза и на самия бранш.

 

Вижте целия разговор!

Начало