Веселин Ангелов, член на УС на АБЗ, за радио Велико Търново: „Изборът на животозастраховка трябва е да информиран и съобразен с личната ни ситуация и нужда от застрахователна защита“

Резултатите от проучването АБЗ и сайта Моите пари относно нагласите на българите към животозастраховането бяха отправна точка на разговора на Веселен Ангелов пред радио Велико Търново. Той посочи, че се очертават две основни групи при анкетираните. От едната споделят, че причината да нямат животозастраховка е недостатъчната им информираност. Другата част от анкетираните считат, че нямат нужда от животозастраховка, което само по себе си говори за липса на достатъчна информираност относно смисъла и ползите от този вид продукти.

Според Ангелов е изненадващо и то в позитивна насока, че повечето хората са склонни да отделят за животозастраховки около 50 лв. на месец - сума, която може да осигури наистина солидна застрахователна защита и покритие на различни рискове, свързани с нашия живот и здраве. Ако се направи сравнение с автомобилната застраховка Каско, то при тази сума на премията – от около 600 лв. на година – застрахователната защита би била с лимит на отговорност от около 10 000 лв. При рисковата животозастраховка, която може да оприличим на „човешкото Каско“, за годишна премия от 600 лв. може да се осигури значително по-висока сума на застрахователна защита.

Цените на животозастраховките много зависят от това как е структуриран конкретният продукт, като премията може да излезе около 10 лв. на месец при масовите оферти. Животозастраховането се основава на индивидуалния подход, затова и всеки човек може да намери приложимия за него вариант. „При избора на животозастрахователен продукт трябва да изхождаме от това какъв е размерът на застрахователната защита, който търсим и кои са най-често заобикалящите ни рискове. Например, ако работата ни е свързана с пътуване, то трябва да поставим по-висока тежест върху риска от злополука при ПТП.“  – посочи Ангелов. Той допълни, че също толкова важно е да преценим какъв заместващ доход на месец ни е необходим. Принципът, който най-често се използва за изчислението на заместващия доход, е застрахователната сума по полицата да е равна поне на размера на двугодишна работна заплата.

Най-често, хората сключват животозастраховка по повод отпускане на кредит, това показват и резултатите от проучването на АБЗ и сайта Моите пари. Този вид полици се приемат като задължителни и не винаги си даваме сметка за ползите от тях, а доброволното сключване на животозастраховки като че ли остава на заден план, счита Веселин Ангелов.

От съществено значение е детайлното ниво на информираност на етап сключване на животозастраховка, подчерта Веселин Ангелов. Той посъветва хората внимателно да се запознават с всички предварително предоставяни документи. В тях, в стандартизирана форма, е представена цялата информация относно дадения животозастрахователен продукт – кои са покритите рискове, кои са изключените, как се формират застрахователните плащания по тях и т.н.  Така клиентите ще са наясно с условията по сключената от тях полица и ще знаят какво могат да очакват като застрахователна защита. Недостатъчната предварителна информираност нерядко води до неудовлетворение на потребителите – например, очаквали са даден риск да е покрит по полицата, без това да е така.

Животозастраховките покриват основните рискове смърт от злополука или заболяване, трайна нетрудоспособност в следствие на злополука или заболяване. В допълнение към тях се предлага покритие на риска „временна нетрудоспособност“. „Целта е да се надградят социалната и здравната системи и да си осигурим допълнителни средства при рискове за нашия живот и здраве в резултат на злополука или заболяване“ – обобщи Веселин Ангелов.  

Начало