Високопрофилното онлайн събитие на Insurance Europe “Седмица на устойчивостта“ е със свободен достъп

Каква е ролята на застрахователната индустрия за подпомагане на икономическото развитие и изграждане на устойчивост в различни аспекти е водещата тема през „Седмицата на устойчивостта“, организирана от Insurance Europe (Европейската застрахователна и презастрахователна  федерация). Събитието ще се проведе под формата на серия от шест едночасови уебинара в периода 2-8 юни 2021.

Достъпът е свободен, след регистрация на страницата на събитието –  https://www.insuranceeurope.eu/events/2331/insurance-europe-resilience-week

Сред участниците във високопрофилното събитие са Марейд Макгинес, комисар на ЕК по финансови услуги, финансова стабилност и съюз на капиталовите пазари, Дубравка Шуица, заместник-председател на ЕК с ресор демокрация и демография, Дидие Рейндерс, комисар на ЕК с ресор правосъдие, Маркъс Фербер, член на ЕП, Джон Бериган, генерален директор на FISMA,ЕК, Кириякос Апостолидис, зам.-министър на труда на Гърция, Андреас Брандщетер, президент на Insurance Europe, Дон Форгерон, председател на Глобалната федерация на застрахователните асоциации (GFIA), представители на глобални застрахователни компании и други. Домакин на събитието  е Гръцката асоциация на застрахователите.

Програмата включва  уебинари с продължителност от един час на  следните теми:

 

  • 2 юни: Устойчивост: Бъдеще

В уебинара, откриващ „Седмицата на устойчивостта“,  ще се дискутират различни аспекти на устойчивостта от гледна точка на застрахователите с акцент върху системните рискове.

 

  • 2 юни: Устойчивост: Пенсионни въпроси

Поглед върху настоящата и бъдещата роля на застрахователната индустрия за повишаване на сигурността за пенсионния период на живота на хората.

 

  • 3 юни:  Устойчивост: Ролята на регулациите  в застраховането

Във фокуса на дискусията ще бъде въпросът как Платежоспособност ІІ  и други регулации влияят върху способността на застрахователите  да допринасят за изграждането на устойчивост?

 

  • 4 юни: Устойчивост: Дигитализация

Застрахователите имат значима роля и участие в процеса на дигитализация, като от една страна те предоставят защита от кибер рискове, а от друга са потребители на достиженията на дигитализацията.  Ще бъдат дискутирани теми, свързани с повишаването на  дигиталната устойчивост на обществото и на застрахователите,  с ролята на регулациите и  киберзастраховането.

 

  • 7 юни: Устойчивост: Климат

Приносът на застрахователите за осигуряване на по-пълноценна защита от климатични рискове и ролята им като дългосрочни инвеститори за осигуряване на устойчиви инвестиции.

 

  • 8 юни: Поуки от пандемията

На какво ни научи пандемията COVID-19 за това как да управляваме бъдещи системни рискове, независимо дали са пандемии, кибератаки или  климатични събития?

Начало