Юри Копач е избран за зам.-председател на УС на АБЗ

Юри Копач е избран за зам.-председател на УС на АБЗ на първото заседание на новия управителен съвет на Асоциацията на българските застрахователи, проведено на 2 юли 2019 г. Г-н Копач е   изпълнителен Директор Търговска мрежа и продажби, член на УС на „Дженерали Застраховане“ АД.

На заседанието бяха избрани и председатели на постоянните комисии към АБЗ.

Константин Велев е председател на Юридическата комисия

Комисията по имуществено застраховане, морско и авиационно застраховане и катастрофични рискове е с председател Глория Димитрова и зам.-председател - Кирил Бошов.

Председател на Икономическа и финансова комисия е Георги Георгиев, а зам.-председател -Габриела Генова.

Светла Несторова е председател на Комисията по животозастраховане, зам.-председател е Георги Георгиев.

Председател на комисията по автомобилно застраховане е Юри Копач, зам.-председател -Константин Велев.

Кирил Бошов остава председател на  Комисията по медицинско застраховане, зам.-председател е

Светла Несторова.

 

Начало