Застрахователна грамотност за студенти: АБЗ проведе обучение на първокурсниците от Варненския свободен университет

На 12 май около 50 студенти от Варненски свободен университет преминаха през полудневно онлайн обучение по програмата на АБЗ „Практично за застраховането“ с лектор Нина Колчакова, генерален секретар на АБЗ. Програмата на асоциацията е разработена с оглед нуждите на младите хора, които са в началото на самостоятелния етап от живота си и тепърва им предстои да вземат важни решения как да управляват финансите си и как да се подсигуряват срещу рисковете.

Няма как изцяло да контролираме превратностите на съдбата и случването на тежки събития. Но можем да контролираме начина, по който да се справим с последиците от тях  във финансов план. Те понякога са с такива размери, че без застраховка на практика би било невъзможно да се поемат лично.“ – така обясни смисъла и нуждата от застраховки Нина Колчакова на първокурсниците и въведе младите хора в света на застраховането.

Основният акцент на обучението бе поставен върху практическите знания и умения – кои са основните видове застраховки, как да изберем и купим точните за нас застраховки,  какво трябва да знаем при подписване на застрахователен договор, кои са най-често срещани термини, какви права и задължения имат застрахованите лица. Младите хора се запознаха и с развитието на българския застрахователен пазар.

Разработването на програмата на АБЗ „Практично за застраховането“ и обученията по нея са част от дейностите в изпълнение на стратегическите политики на асоциацията за повишаване на финансовата и застрахователната грамотност.

Вярваме, че систематичните действия в тази насока са необходими и носят ползи както за младите хора, така и за всички граждани и обществото като цяло. Смисълът от тях, нуждата от адресиране на проблеми като финансова уязвимост и изложеност на рискове станаха още по-видни по време на пандемичната криза. Затова АБЗ ще продължи активно да развива своите политики и реализира инициативи за повишаване на финансовата и застрахователна грамотност.“ – подчерта Нина Колчакова, генерален секретар на АБЗ.

Програмата на АБЗ „Практично за застраховането“ може да бъде проведена във всяко учебно заведение или друга институция при заявен интерес.

 

 

Начало