Застрахователните компании ще продължат да обслужват своите клиенти в периода на извънредни мерки

Във връзка с противоепидемичните мерки, въведени на територията на България, Асоциацията на българските застрахователи (АБЗ) уведомява гражданите и фирмите, че мерките не изискват затваряне на офисите на застрахователните компании.  В периода на извънредно положение застрахователните компании ще продължат да обслужват своите клиенти, като е създадена необходимата организация  за съблюдаване на стриктни мерки за повишена хигиена и сигурност. Като отчитат системното значение на застрахователната дейност за икономиката и обществото, застрахователните компании са предприели нужните действия за осигуряване ефективното й функциониране, както по отношение на задължителното застраховане, така и на всички други видове застраховане.

 

Препоръчваме, с оглед на извънредната ситуация, гражданите да се информират по телефон или чрез интернет сайтовете на застрахователните компании относно планирано неотложно посещение при застраховател.

Начало