Застраховката „Помощ при пътуване в чужбина“ покрива риска „коронавирус“

„Короновирусът влиза в покритието на застраховката „Помощ при пътуване в чужбина“ – това заяви председателят на АБЗ Константин Велев в интервю за програма „Хоризонт“ на БНР.

Той обясни, че застраховката продължава да се предлага от компаниите на българския пазар както при индивидуално пътуване, така и при групово. Има ограничения само за Китай. Всички сключени застраховки са валидни при условие, че пътуването се осъществи. Ако български гражданин при свое пътуване са зарази с вируса и се наложи да лечение в чужбина, то тези разходи ще бъдат възстановени от застрахователя.  Застраховката е валидна в периода, посочен в полицата и важи само за чужбина. В случай, че пътуването се отмени, то логично и застраховката губи действие.

В случай, че  пътуването се отмени поради забрана за пътуване, туроператорите възстановяват сумите на туристите. Застраховката е част от туристическия пакет, така че при възстановяване на сумата, се връща и тази част, която е платена като премия за застраховката.  Ако застраховката е сключена директно при застраховател и отмяната на пътуването се осъществи преди началната дата на застраховката, т.е. предварително, то лицето може да прекрати застраховката и да си получи съответна стойност от цената, в зависимост от условията по застраховката в конкретната компания.

Има някои разлики в общите условия по тази застраховка при различните компании, затова всеки клиент трябва предварително да се запознае с тях, посъветва Константин Велев.

Той подчерта, че не се забелязва тенденция за повишаване цената на застраховката „Помощ при пътуване в чужбина“. По-скоро се ограничават пътуванията, което логично води до отлив при сключването на този вид застраховки.

Чуйте цялото интервю на Константин Велев за програма „Хоризонт“, БНР

Начало