11 758 участници се включиха в играта - тест „БЕЗ ГРЕШКИ НА ПЪТЯ“

Играта „БЕЗ ГРЕШКИ НА ПЪТЯ“ приключи на 8 юли 2024 г. Тестът бе решен от 11 758 души. В инициативата се включиха 250 детски градини, училища, библиотеки и други организации, работещи с деца. 

Играта с награди се проведе в периода 29 юни – 8 юли  2024 г., а нейни организатори са Асоциацията на българските застрахователи (АБЗ),  Гаранционен фонд (ГФ) и ГД „Национална полиция“ – МВР. 

На 9 юни участниците се проведе томбола за наградите от играта. Ето какви са те:

-  3 ВАУЧЕРА от магазин за техника, всеки НА СТОЙНОСТ 100 ЛВ. за индивидуални участници

- 3 ВАУЧЕРА от магазин за техника/книжарница, всеки НА СТОЙНОСТ 200 ЛВ. за групови участници (образователни организации, училища и други)

АБЗ ще се свърже с печелившите участници на адреса на електронната поща, подадена в играта.

Високо ниво на участие ясно демонстрира полезността и атрактивността на теста „БЕЗ ГРЕШКИ НА ПЪТЯ“. Той остава достъпен за свободно ползване и след края на играта на сайта на АБЗ. В теста, чрез картинки, са представени 10 обичайни ситуации на пътя, като целта е децата да открият дали има „грешка на пътя“ и да посочат каква е тя.  В отговор към всеки въпрос-ситуация има разработена кратка образователна част и се представя вече „вярната“ картинка. Тестът е подходящ както за индивидуални, така и за групови занимания с деца на тема пътна безопасност и основни правила за движение по пътищата.

Начало