АБЗ с информация за пострадалите след бурята във Великотърновско

 

Във връзка с опустошителната буря от 12.06.24г. във Великотърновско, Асоциацията на българските застрахователи информира за следното:

- Пострадалите от природното бедствие в района на Велико Търново при първа възможност трябва да се обърнат към застрахователя си и да подадат уведомление за претенция;

- След осъществяване на контакт със застрахователя, стриктно да бъдат следвани неговите инструкции;

- Екипите на застрахователите работят денонощно и без почивен ден, за да могат да откликнат на стотиците спешни сигнали за щети по домовете и по друго застраховано имущество. Вещите лица на застрахователя ви ще ви посетят и ще направят оглед при първа възможност. Молим пострадалите да проявят търпение докато специалистите стигнат до техния обект.  

- От страна на АБЗ към застрахователите е отправен призив да организират огледите максимално бързо.

Начало