АБЗ с нова интернет страница

Новият официален сайт на Асоциацията на българските застрахователи е с обогатено съдържание, а подобрените функционалности са с фокус върху потребителското преживяване и осигуряват лесен достъп до разнообразна информация и образователен инструментариум.

По пози повод Юри Копач, председател на АБЗ, посочи, че новият сайт има за цел както да предоставя актуална информация за дейността на асоциацията, така и да образова и ангажира потребителите. „А в основата е стремежът ни да предадем истинската същност на застраховането, което събира в едно човещината, иновацията и предприемчивостта. Вярваме, че сайтът ще бъде ценен ресурс за нашите членове, партньори и обществеността като цяло.“ – подчерта той.

Сред новите съдържателни акценти е рубриката „Европейски въпроси“, в която АБЗ представя актуална проблематика в сферата на застраховането, разглеждана на европейско и глобално ниво. В рубриката „Публикации“ са събрани аналитични ресурси, разработвани от АБЗ през годините.

В сайта намират израз стратегическите приоритети на АБЗ за развиване на политики в полза на обществото. В новия раздел „АБЗ мисия: застрахователна грамотност“ е представена богата и полезна за потребителите информация. Трите образователни теста, разработени от АБЗ, са достъпни за широката публика на началната страница на сайта: „Твоето застрахователно IQ“, „Твоето застрахователно IQ: Дом“ и „Твоето застрахователно IQ: Живот“.

Още един образователен тест може да бъде намерен на началната страница – „Без грешки на пътя“ – пътна безопасност за деца. А темата за пътната безопасност и дейностите на АБЗ в тази сфера са представени в новия раздел „АБЗ мисия: пътна безопасност“. Отделна рубрика е посветена на социално-отговорните инициативи на членовете на АБЗ – „Застрахователи за обществото“.

В новия сайт намира място и историческата галерия „140 години застраховане в България“, проследяваща пътя на застрахователната индустрия у нас от първите й стъпки на наши дни.

Начало