Христина Денева член на РГ в АБЗ, за Агро ТВ: Земеделските застраховки могат да станат още по-атрактивни за стопаните

Работи се в посока земеделските застраховки да станат по-атрактивни за производителите и те по-масово да започнат да ги използват, а за да се постигне тази цел трябва да има активно сътрудничество между трите заинтересовани страни - държава, застрахователи и земеделски производители, коментира Христина Денева, член на РГ „Земеделско застраховане“ към АБЗ и главен експерт в ЗК „Евроинс“ АД,  за Агро ТВ България.

Според Денева процентът на застрахователна премия, която държавата дотира по схемата на ДФ „Земеделие“, е добре да се увеличи от сегашните 35% на 50%, защото така застраховката ще стане по-атрактивна за земеделците. Това са нови параметри по схемата за държавна помощ, които са на етап обсъждане със заинтересованите страни, като има вероятност да влязат в сила от 2024 г. Очаква се също финансовият ресурс по схемата да бъде увеличен. Към момента се използват само държавни средства, но се предвижда използване и на европейско финансиране. Така ще се даде възможност да се подпомогнат повече производители, да се обхванат и по-малките стопани.

Увеличават се и земеделските култури, обхванати от схемата за държавна помощ на ДФ „Земеделие“. Допреди няколко години помощта е била насочена само за няколко вида култури - десертно грозде, етерично-маслени култури, зеленчуци, овощни насаждания - но от две години вече се включват и зърнени култури – пшеница, ечемик, царевица, слънчоглед.

Христина Денева подчерта, че остават някои параметри, които следва да бъдат актуализирани, като застрахователната сума на декар. Също трябва да се включат и нови рискове, които са основни при житните култури – освен буря, градушка и проливен дъжд, да се покрива и рискът пожар.

Съществен е и въпросът за облекчаване на административните изисквания и процедури при кандидатстване за държавна помощ по схемата на ДФ „Земеделие“. Застрахователите са дали своите препоръки, че процедурата трябва да бъде облекчена, защото в момента тя е тромава, затруднява стопаните и в резултат те често се отказват да ползват държавната помощ. „Докато мине издаването на различни удостоверения, очертаване на площи, самите земеделци се отказват да се застраховат или решават да ползват стандартна застраховка, без участието на държавния фонд.  А това не е целта, целта е трите страни да работим заедно – държава, земеделци, застрахователи. Това е правилният път. “ – подчерта Денева.

По повод климатичните промени Христина Денева посочи, че природните бедствия - градушките, проливните дъждове, бурите, наводненията - стават все по-унищожителни. Трябва да се научим да живеем в новите условия и да направим всичко, което зависи от нас да защитим производството, реколтата, имуществото си, каза тя. Щетите върху реколтата, нанесени от природни бедствия, могат и да стимулират стопаните да сключат застраховка. Денева даде пример със случили се преди няколко години сериозни поражения върху реколтата на производители на зеленчукови култури в района на Пловдив в резултат на наводнения. На следващата година тези производители са сключили земеделски застраховки.

Препоръката на Христина Денева е стопаните да не се спират на най-евтината застраховка, защото тя предполага и слабо покритие. Важно е да направят правилна преценка на нуждите си от защита, да се информират и проучват предложенията за застраховки.

Начало