Insurance Europe: Предложенията на EIOPA по прегледа на Платежоспособност ІІ не носят ползи за икономиката, потребителите и зелената трансформация в ЕС

Европейската застрахователна индустрия, в лицето на Insurance Europe,  представи позицията си относно предложенията на  EIOPA относно предстоящите изменения в режима Платежоспособност II. Техническият съвет на EIOPA беше  публикуван и изпратен на Европейската комисия на 17 декември. Вижте повече тук.

През последните 2 години застрахователната гилдия вложи огромни усилия и експертиза в преговорите с EIOPA, за да се използва възможност та, която прегледът дава за отстраняване на проблемите в Платежоспособност II, така че да отразява правилно реалните рискове, пред които са изправени застрахователите и да се намали оперативната тежест за прилагането й. Основната цел на индустрията е промените в Платежоспособност II да позволят на застрахователите да инвестират повече в реалната икономика, да предлагат повече дългосрочни спестовни продукти и да бъдат по-конкурентноспособни на международния (извъневропейски) пазар.

В същото време, по оценка на Insurance Europe, предложенията на EIOPA ще направят Платежоспособност II още по-консервативна, ще намали конкурентоспособността на европейските застрахователи, ще възпира още повече инвестициите им в икономиката и още повече ще ограничи предлагането на дългосрочни спестовни продукти и ще намали доходността им за потребителите.  Отстраняването на недостатъците в рамката по отношение третирането на дългосрочния бизнес може и трябва да се извърши по начин, който премахва бариерите и съдейства за реализиране на ключови европейски проекти като Зелената сделка и Съюза на капиталовите пазари. Но предложениято на EIOPA по-скоро поставят под риск тази посока на развитие,  като бариерите се увеличават, вместо да се намалят.

Също така, по оценка на Insurance Europe, предложението на EIOPA се нуждае от значително подобрение, за да може принципа на пропорционалността да заработи наистина и на пазара да могат да съществуват и да имат еднакви шансове както малките, така и големите застрахователи.  Insurance Europe допълва, че предложението се нуждае от доработка в частта му за отчетността, за да могат да се избегнат безсмислените разходи за огромната и ненужна отчетност. Това ще позволи на застрахователите и надзорните органи да се съсредоточат върху съществените рискове, пред които е изправена индустрията, като същевременно ще подкрепи разнообразна гама от големи и малки застрахователи на пазара.

Предстои Техническият съвет на EIOPA да бъде претворен в законодателно предложение от Европейската Комисия. Това ще се случи през следващите 6 месеца. След излизането на законодателното предложение предстоят преговори между държавите – членки в Съвета и между парламентарните партии в Европейския Парламент за приемане на изменения в самите нормативни актове от рамката Платежоспособност II. Очаква се тези преговори да започнат през втората половина на 2021г.

Повече информация за прегледа на Платежоспособност ІІ и оценката на европейските застрахователи може да намерите в статията ни, публикувана в раздел "Застрахователен пазар".

Начало