Нина Колчакова, АБЗ, представи кампанията „Заедно за безопасността на децата на пътя“ в интервю за ВТК

Стартиралата на 20 септември международна инициатива „Заедно за безопасността на децата на пътя: Централна и Източна Европа“ бе повод за разговора на Нина Колчакова, генерален секретар на АБЗ, с Евгени Мандаджиев, водещ на предаването „Социални профили“ на Военен Телевизионен Канал (ВТК).

„Превенцията на различни рискове в живота на хората е сред нашите приоритети като асоциация, като темата за пътната безопасност е водеща, защото, за съжаление, България държи челно място в Европа по брой загинали на пътя. Затова и като неправителствена организация, и като представляваща застрахователната индустрия, се стремим да допринесем за повишаване сигурността по нашите пътища с различни средства, включително и информационни.“ – поясни мотивите на АБЗ за активно ангажиране с темата за безопасността на движението на пътя Нина Колчакова.

Инициатори на международна инициатива „Заедно за безопасността на децата на пътя: Централна и Източна Европа“ са асоциациите на застрахователите в тези страни, които са привлекли за свои партньори организации за безопасност на движението по пътищата, държавни органи и образователни институции.  Участници в инициативата от българска страна са Държавната агенция „Безопасност на движението по пътищата“ (БАБДП), Асоциацията на българските застрахователи (АБЗ) и Гаранционният фонд (ГФ).

„Идеята за тази кампания се породи в резултат на дискусии сред асоциациите и на обстоятелството, че имаме общи проблеми, свързани с пътната безопасност. В държавите от Централна и Източна Европа нивата на сигурността на пътя са сравнително по-ниски. Затова решихме да се обединим, да споделим добри практики и реализираме общи дейности.“ – коментира Нина Колчакова. Фокусът е върху децата, защото те са най-уязвимите участници в движението на пътя и ние като обществото трябва да положим всички усилия да им осигурим възможно най-голяма защита и подкрепа.

Наред с общите дейности и общото видео на кампанията, във всяка държава се провеждат разнообразни национални активности. Асоциацията на българските застрахователи, съвместно с Гаранционния фонд, съща са разработили и реализират свои дейности.

Образователният онлайн тест-игра „Без грешки на пътя!“ е една от тях. Той е разработен така, че да привлече вниманието на детската аудитория. В него чрез картинки са представени 10 обичайни ситуации на пътя, а целта е участниците да открият дали има „грешка на пътя“ и да посочат каква е тя.  Към всеки въпрос-ситуация има разработена кратка образователна част и се представя вече „вярна“ картинка. А чрез решаване на теста всеки може да участва в томбола с награди.

 „Тестът има основно образователна функция, идеята е чрез тези визуални средства децата да запомнят правилата на пътя, да се научат да ги спазват в ежедневието.“ – подчерта Нина Колчакова и допълни "Явно се харесва, защото само за два-три дни вече имаме стотици участници."  За да достигне този образователен инструмент до повече деца, АБЗ се е обърнала към МОН с предложение за съдействие.

Сред планираните дейности е и създаването и поставянето на сцена на детска пиеса, посветена на пътната безопасност. Тя представлява иновативен метод за обучение, т.нар. „урок-спектакъл“. Пиесата може да се поставя във всяка класна стая, като учителите ще разполагат с методическо ръководство за целта. Този тип образователна интервенция е особено ефективна, тъй като ангажира не само децата и учителите, но и родителите и местната общественост.

Нина Колчакова коментира, че настоящата инициатива е поредна за АБЗ, като при нея фокусът е поставен върху децата. Асоциацията редовно провежда кампании за пътна безопасност и те се радват на широко обществено одобрение. Застрахователите подкрепят мерките за повишаване нивото на пътната безопасност и посредством други механизми. Чрез Гаранционния фонд се осигуряват средства за закупуване на технически, информационни и комуникационни средства за нуждите на МВР за контрол на движението по пътища.

Начало