Нина Колчакова, генерален секретар на АБЗ, за БНТ: „Има ръст на застраховките за дома, хората започват да си дават сметка за увеличаващия се риск от природни бедствия“

Според данните от две поредни проучвания на MoitePari.bg и АБЗ в рамките на една година делът на хората, които сключват застраховки „Домашно имущество“, е нараснал с 7%, посочи Нина Колчакова, генерален секретар на АБЗ, в интервю за предаването „Денят започва“ на БНТ. „Повишението се дължи на това, че сме свидетели на зачестяващи природни бедствия в резултат на климатичните промени.  Хората започват да си дават сметка какво означава да загубиш покрива над главата си си и че само застраховането може да им осигури бърза и адекватна компенсация на претърпяната загуба“, обясни тя. Но все още в България сме на едно от най-ниските нива в по застраховане на домашно имущество в сравнение с всички наши съседни държави, които имат подобен климат и подобни природни явления. Като позитивно развитие Нина Колчакова определи и повишението на сумата, която хората отделят за застраховки на дома, защото така си подсигуряват по-добра защита. Ако миналата година българите са били склонни да похарчат 80 лв. за годишна застрахователна премия за домашно имущество, тази година сумата е около 150 лв.

Как застрахованите собственици могат да заведат претенция за обезщетение беше другият фокус на интервюто, а поводът беше разразилата се в столицата буря с проливен дъжд и нанесени материални щети.

Нина Колчакова обърна внимание, че в подобни случаи щети могат да се завеждат по застраховки „Домашно имущество, ако е увредено жилището. В случай, че е пострадал автомобил, то може да се търси компенсация само по линия на застраховка „Каско“, а не по „Гражданска отговорност“ на автомобилистите.

Тя подчерта, че завеждането на претенции става лесно и бързо, като повечето застрахователи предлагат и възможност това да се направи онлайн. Колчакова посъветва потребителите да прегледат общите условия по полиците си за изискванията и сроковете за завеждане на щети и изплащане на обезщетения, а при въпроси  да се свържат със своя застраховател.

Обикновено, при тежко природно бедствие, застрахователи удължават сроковете за завеждане на щети, за да облекчат клиентите си. Не се изисква и документ от метеорологична служба, ако става въпрос за природно бедствие, което е засегнало много хора и е отразено в медийното пространство, има информация за него на сайта на Националния институт по метеорология и хидрология.

 

Вижте цялото интервю!

Запознайте се с проучването „Застраховки „Домашно имущество“: нагласи и употреба“!

 

Начало