Нина Колчакова, генерален секретар на АБЗ, за в. „Златна възраст“: „Може да увеличим парите си за пенсия със застраховка“

Увеличава се делът на застрахованите собственици, повишава се доверието в застрахователите. Хората са склонни да заделят повече пари за застраховка за дома, което е знак, че търсят по-адекватна, по-добра застрахователна защита. Но нека не забравяме, че тръгваме от много ниска база, все още сме на последно място в Европа по дял на застрахованите жилища. Така е дори в сравнение със съседните на нас държави, където този дял се движи около 20-50%, а у нас е малко над 10%, обясни Нина Колчакова, генерален секретар на АБЗ, в свое интервю за в. „Златна възраст“ от 28.6.2024 г. В предвид все по-често случващите се природни бедствия тя посъветва хората дазастраховат имуществото си – домовете си, автомобилите си, реколтата си и т.н. – защото няма по-ефективен начин да се справим с последиците, освен чрез застрахователната защита.

Ето и другите основни акценти в интервюто:

Цените на застраховките „Домашно имущество“ са изключително достъпни, полицата може да излезе около 5-15 лв. на месец.

Достъпността на застраховките е и един от факторите за нарасналата употреба. Колко струва застраховката за дома зависи от вида и големината на имота ни, местоположението му, какви рискове са покрити, какви са застрахователни сума по тях. Например, полица с наистина добро покритие за двустаен апартамент може да излезе 120-200 лв. на година, а има и оферти за по-ниски премии. За къща на село може да е около 70-100 лв.  Това прави по 5-15 лв. на месец. Получава се, че за сума, която даваме за дребна покупка в магазина, може да защитим покрива над главата си.

Застрахователното покритие по полицата трябва да се избере информирано и да отговоря на нуждите на потребителя. За да не пропуснем нещо важно по време на избора, най-добре е да се консултираме със застраховател.

Въпросът за покритите по полицата ни рискове е наистина важен, защото всички ние, като потребители, трябва да сме наясно, че може да се плати обезщетение само по риск, който фигурира в нашата застраховка. Пазарната практика е да се предлага основен пакет покрития, който може да се надгражда с други пакети или отделни рискове, съобразно нашето желание и нужди. Основният пакет покрития включва пожар, природни бедствия като буря, ураган, градушка, наводнение и други. Рискът „земетресение“ обикновено не е част от основния пакет, а препоръката ни е да бъде добавено към покритието по полицата ни. Друго, на което трябва да обърнем внимание е, дали сме включили и покритие за движимото ни имущество – мебели, електрически уреди и т.н. Ако сме пропуснали да го направим, няма как да очакваме да получим обезщетение за изгорелите печка, хладилник и т.н., ако е станал пожар в дома ни, например.

Има и допълнителни рискове, които също е добре да включим в полицата ни, като кражба, отговорност към трети лица, късо съединение и токов удар, чупене на стъкла и други. Например, ако живеем в блок, е препоръчително да добавим „Отговорност към трети лица“ – така, ако причиним наводнение, за щетите на съседите под нас ще плати застрахователя.

Наличието на полица не означава, че всички рискове са включени в покритието й. А застрахователят няма как да плати обезщетение за случило се рисково събитие, което не е част от покритието на застраховката.

Например, ако не сме включили риск „земетресение“, то няма как да очакваме компенсация по полицата ни, ако такова се случи. В случай, че стане кражба в дома ни, може да очакваме обезщетение, само ако сме се застраховали и за този риск. В АБЗ сме правили проучвания сред членовете си по този въпрос.  Оказа се, че основната причина за отказ за изплащане на обезщетение е именно тази – рисковото събитие не е било включено в покритието на застраховката ни.

И тук отново на преден план излиза информираността на клиентите по отношение на условията на полицата им – какви са покритите рискове, какви са застрахователните суми, как се формира обезщетението, в какви срокове се изплаща. Ако не сме наясно с тези условия, е възможно очакванията ни за застрахователна защита да останат неудовлетворени.

Друг проблем е, че често хората се водят първо по цената на застраховката и избират най-евтиния вариант. А той, като правило, е с най-ограничени покрития и суми и когато се наложи застраховката да „влезе в действие“, може да останем разочаровани. Начинът да не се стига до такава ситуация е е като изберем подходящата за нас застраховка и сме наясно с условията по нея

Застраховката за дома ни дава спокойствие, подсигурява финансовата ни стабилност.

Когато сме застраховани, знаем, че ако се случи беда, с полученото обезщетение ще си стъпим на краката - ще се справим финансово с щетите, ще съградим дома си наново. Не е така за незастрахованите собственици - всички ние сме свидетели колко тежки, дори отчайващи могат да са за тях последиците от едно природно бедствие, пожар или друго. Никой от нас не би искал да е на тяхно място, да разчита на благотворителни акции, на помощ от държавата, която по правило идва късно и е твърде малка малко по размер. Затова е особено важно да имаме полица за дома, и то такава, която ни е „по мярка“, отговаря на нашите индивидуални нужди.

Всеки може да сключи застраховка „Живот“, като има някои възрастови ограничения. Ако става въпрос за инвестиционна животозастраховка, то трябва да се отчита дългосрочния й характер.

Рисковите животозастраховки, каквито са например свързаните с кредити, се предлагат за лица до 65-70 години. Разбира се, здравословното състояние също се отчита – например, лице с фатално заболяване няма как да се застрахова.

Има специфики по отношение на инвестиционните животозастраховки. Компаниите предлагат възможност те да се държат, докато застрахованото лице навърши 75-80 години. Но трябва да се отчита дългосрочният характер на този продукт - за да имаме полза от него, трябва да сме го държали и правили плащания по полицата поне 10-15 години.

Основното покритие в животозастраховките е рискът смърт в резултат на злополука, заболяване, като често се предлага изплащане на допълнително обезщетение, ако е настъпила в резултат на пътно-транспортно произшествие. Загуба на трудоспособност - временна или трайна - също се предлага като покритие по полиците в различни варианти. Този риск може да е включен в основния пакет от покрития или да се добави допълнително. Допълнителните покрития могат да са свързани с медицински разходи във връзка с покрит по полицата риск - трайна или временна нетрудоспособност, хирургическо лечение, диагностика на критични заболявания, фрактури и изгаряния в резултат на злополука, второ медицинско мнение  и други.

Премията по полицата, т.е. цената й, зависи от редица фактори - възрастта на застрахованото лице, типът професия с оглед на риска, който носи упражняването й, размера на застрахователна сума, избора на допълнителни покрития и сумите по тях, срока на договора.

Цената на рисковите животозастраховки е напълно достъпна - в общия случай тя е в пъти по-ниска от премията по застраховка „Каско“ на автомобила, например. Ако застраховаме автомобила си за 10 000 лв., то премията ще е около 700-800 лв. При същата застрахователна сума от 10 000 лв., застраховка „Живот“ с добро покритие може да излезе около 100-200 лв. на година.

Застраховаме обратно на ценностите ни - на първо място автомобила, след това се замисляме за жилището и на последно място оставяме здравето и живота.

3-те най-ценни неща за българина са: здравето, семейството, дома. Автомобилът остава на далеч по-задна позиция. Това сочат данните от национално-представително проучване, което в АБЗ направихме през 2020 г. Застраховаме обратно на ценностите ни - на първо място автомобила, след това се замисляме за жилището и на последно място оставяме здравето и живота. Показателно е, че около 30-40% от автомобилите са със застраховка Каско, която е доброволна и струва в пъти повече от полицата за дома. А едва малко над 10% са застрахованите жилища у нас. Делът на хората със здравна или животозастраховка е още по-нисък. Но през последните години има положителни тенденции – повишава се интересът и към застрахователна защита за дома, за здравето и живота.

Има животозастрахователни продукти, които да ни помогнат финансово след пенсиониране, но трябва отрано да помислим за това.

По света, в развитите икономики, животозастраховките са един от основните начини за подсигуряване за пенсионния период. Тук основният фактор е времето. Колкото по-млади сме, когато сключим животозастраховка, по-дълго време я дължим и по-големи суми внасяме по нея, толкова повече средства ще си подсигурим за нашата „златна възраст“.

Начало