Пламен Шинов, зам.-председател на АБЗ, за БНР: „Всички застрахователи, членове на АБЗ, са удължили сроковете за завеждане на щети заради скорошните природни бедствия“

При доброволните застраховки, каквито са имуществените, няма нормативно определен срок за завеждане на претенции за обезщетение. Обичайно, тези срокове варират в рамките на 3-7 дни от настъпване на застрахователното събитие, обясни Пламен Шинов, зам.-председател на АБЗ, в интервю за предаването „Ритъмът на столицата“, на БНР-София, излъчено на 18.06.2024 г.

"Това, което наблюдаваме в момента е, че абсолютно всички компании, които членуват в Асоциацията са дали удължаване на сроковете в рамките на един месец, тоест, няма никакъв проблем със закъснение да се заведе щетата за природно бедствие, както и от страна на застрахователя да изчака, защото се знае, че при по-масови и катастрофични щети, има много пострадали и не всички успяват навреме да заведат претенциите си и да бъдат обслужени навреме“, изтъкна Пламен Шинов.

Срокът, свързан с разглеждане на претенциите и произнасянето на застрахователите по тях, е законово установен. След окомплектоване на преписката по претенцията, застрахователят е длъжен до 15 работни дни да даде отговор - да изплати обезщетение, или мотивирано да откаже такова. Този срок стриктно се спазва от компаниите, за това следи и Комисията по финансов надзор.

Какви документи са необходими при завеждане на претенция е описано в общите условия по застраховката. В случаите на медийно известни масови явления, застрахователите обикновено не изискват документи, доказващи настъпването им, посочи още Пламен Шинов.

Интерес към земеделските застраховки има, особено когато при наличие на държавни субсидии и изисквания от страна на Държавен фонд „Земеделие“. Но за отчетлив ръст при застраховките на земеделска продукция не може да се говори, има незначителен такъв при имуществените застраховки. Трябва да се отчете, обаче, че се тръгва от ниска база - по-голямата част от имуществото на българина, над 90%, не е застраховано, подчерта Пламен Шинов. Затова потенциалът за развитие по тази линия е висок. След природни бедствия има завишен интерес към съответните застраховки и се забелязва ръст, макар и не висок.

Съветът на Пламен Шинов е при сключване на застрахователна полица хората детайлно да се информират относно условията по нея – какво е покритието й, какви са задълженията при деклариране на щета, каква документация трябва да представи. Клиентите трябва да са наясно както със своите задължения, така и с тези на застрахователя.  В противен случай могат да останат неприятно изненадани при застрахователно събитие.

 

Начало