Проведе се годишно ОС на АБЗ, Николай Станчев, главен изпълнителен директор на „Дженерали Застраховане“ АД, поема позицията председател на УС на АБЗ от Юри Копач

На 10 юли 2024 г. се проведе редовно годишно Общо събрание на Асоциация на българските застрахователи (АБЗ). Членовете на сдружение приеха отчета за дейността и финансовия отчет на АБЗ за 2023 г. и одобриха основни насоки, годишна програма за дейността и бюджет а 2025 г.

Общото събрание на АБЗ одобри промяна в представителството на „Дженерали Застраховане“ АД в позицията член и Председател на Управителния съвет на сдружението. Промяната идва в резултат на подадена молба  от страна на г-н Юри Копач за освобождаване от длъжностните му позиции в  „Дженерали Застраховане“ АД. Неговото място в Асоциацията на българските застрахователи (АБЗ) до края на мандата ще бъде заето от г-н Николай Станчев, главен изпълнителен директор на „Дженерали Застраховане“ АД.

Г-н Юри Копач отправи сърдечни благодарности към колегите си и членовете на АБЗ за активната им позиция и сътрудничество и посочи: „Високо оценявам подкрепата ви и съвместните ни усилия с членовете на УС на АБЗ да издигнем авторитета на Асоциацията като солидна браншова организация и да разкрием истинската същност на българското застраховане – човещина, иновативност и предприемчивост.“ Г-н Юри Копач изрази увереността си, че г-н Николай Станчев ще продължи да надгражда постигнатото, за да може, с общи усилия, да се разгърне потенциалът на застрахователния сектор.

От своя страна г-н Николай Станчев подчерта, чепоема председателския мандат с дълбока ангажираност към общите цели на АБЗ и  висока отговорност пред членовете й. „Убеден съм, че  заедно ще продължим да реализираме и отстояваме политики, насочени към устойчивото развитие на бранша и общественото благосъстояние.“

Начало