С обявяване победителите в конкурса "Застрахователи за обществото 2020" застрахователната общност отбелязва професионалния си празник

В шестото издание на конкурса "Застрахователи за обществото 2020" се включиха 15 стойностни и значими за обществото проекти на застрахователни дружества. Така, с поглед към нуждите на обществото, застрахователната гилдия посреща професионалния си празник. 

В свое обръщение Константин Велев, председател на УС на АБЗ, каза: “С гордост трябва да отбележа социалната ангажираност на цялата застрахователна общност, станала особено видима в периода на предизвикателството COVID-19. Застрахователите се обърнаха към обществото с множество благотворителни жестове в помощ на най-пострадалите, най-нуждаещите се  и най-вече в подкрепа на здравния сектор, който се оказа на първа линия в битката с пандемията. Но застрахователите винаги са били „с лице“, към обществените потребности. Традиционният ни конкурс „Застрахователи за обществото“ и изключително стойностните проекти, които участват тази година него, са ярко доказателство за това.“

Конкурсът „Застрахователи за обществото“ се организира от АБЗ и БАЗБ, а победителите се излъчват чрез гласуване от застрахователните дружества и застрахователните брокери, членове на двете асоциации.

 

На първо място застрахователната общност постави инициативата на ДЗИ – предоставяне на безплатна застрахователна защита на медиците на първа линия в борбата срещу COVID-19 и дигитализиране на основни процеси за своите клиенти.  В самото начало на обявеното извънредно положение ДЗИ насочи погледа си към онези, които нямаха лукса да се напаснат към „работата от вкъщи“ – медицинските лица от първа линия. Ето защо ДЗИ взе решение да застрахова безплатно медицинските служители и друг персонал, работещи в медицински заведения, където се извършва лечение на коронавирус в София. Общият брой на застрахованите медици е 1116 човека, а към днешна дата изплатените обезщетения са 31 в размер на 40 000 лева.В допълнение 70-те служители на ДЗИ, работещи в Център за ликвидация Изток, дариха ваучерите си храна, с което направиха дарение от 8684 лв. на Българска хранителна банка в момент, в който нуждаещите се имаха най-голяма подкрепа от хранителни продукти. В ситуацията на извънредно положение ДЗИ предостави на клиентите си алтернативни способи за достъп до застрахователните си продукти. В рамките на март и април ДЗИ скоростно въведе изцяло нов, дистанционен и дигитализиран процес за обработката на щети по имуществени застраховки „Комфорт за дома“ и „Комфорт за бизнеса“, позволяващ значително оптимизиране на времето за получаване на обезщетение, както и премахване на неудобствата с подаване на документи на хартия и посещение на офис.

 

Второто място в конкурса е за инициативата на Дженерали застраховане АД - The Human Safety Net. Тя има за цел да подпомага деца и семейства в неравностойно положение. Движението е базирано на идеята, че хора помагат на хора и това може да доведе до устойчива промяна и да създаде позитивен ефект. Партьор на инициативата е фондация „За Нашите Деца”.  През първите шест месеца на 2020 г. чрез инициативата The Human Safety Net, заедно с Фондация „За Нашите Деца”, бяха  подкрепени 37 семейства и техните деца,  27 деца намериха грижа и подкрепа в 25 приемни семейства, бяха подготвени 53 кандидат-осиновителни семейства, бяха подкрепени 70 деца с трудности в развитието, бяха подпомогнати и консултирани 25 приемни семейства, подпомогнато беше отварянето на новия Детски Дневен център за деца и/или младежи с увреждания „Развитие“ на Фондация „За Нашите Деца” чрез дарения и доброволчески труд от страна на служители на Дженерали Застраховане.

 

На трето място е класиран проектът на Уника АД - “500 безплатни медицински консултации в приложението MedUNIQA”. По време на извънредното положение в страната, бяха отменени възможностите за контролни и профилактични прегледи, а много хора се страхуваха и избягваха посещението на болници и медицински центрове. С приложението си за онлайн медицински консултации MedUNIQA застрахователната компания Уника АД осигури 500 безплатни онлайн медицински консултации за всеки нуждаещ се без каквито и да било ограничения, като разходите бяха поети от компанията. Целта на проекта беше да позволи на всеки един потребител, който има някакви здравословни притеснения, да получи навременна медицинска консултация и да не неглижира общото си здравословно състояние. Същевременно, така се спазваха и препоръките за социална изолация и не се поставяха в риск от заразяване нито потребителят, нито консултантът.

 

Повече информация за проектите от шестото издание на конкурса „Застрахователи за обществото 2020" може да намерите на сайта на АБЗ.                                

 

Начало