Веселин Ангелов, член на УС на АБЗ, за Nova TV: „Хората все повече разбират рисковете и отделят повече за застраховка за дома“

Колкото повече се говори за рисковете и как може да се защитим, толкова повече хората се замислят и предприемат действия“, посочи Веселин Ангелов, член на УС на АБЗ и изпълнителен директор на "Алианц България", в свой коментар за „Новините“ на Nova TV по повод оповестените данни от проучване на нагласите и употребата на имуществени застраховки на Асоциацията на българските застрахователи (АБЗ) и MoitePari.bg. Като позитивен знак той определя и факта, че хората заделят повече за застраховка за дома, като сега дават по 150 лв. за такъв тип продукт, докато миналата година е било около 100 лв.

Повишената застрахователна култура и честите природни бедствия са сред причините за нарасналия дял застраховани собственици на имоти е мнението на застрахователния брокер Анелия Ангелова. Тя потвърди, че действително се отчита повишен интерес към сключване на застраховки за дома и към предварителна консултация със застрахователен експерт, каквито са и данни от проучването. През последната година се откроява и друга тенденция - застрахованите избират да добавят допълнителни покрития към полицата си - за кражба и други рискове. 

Данните от проучването „Застраховки „Домашно имущество“: нагласи и употреба“ на MoitePari.bg и АБЗ показват ръст от 7% за една година (от 59% до 66%) на хората, които имат застраховки на домовете си. В търсене на по-добра защита хората заделят повече за имуществени застраховки - между 80 и 150 лв. на година са дали 47% от анкетираните, а преди година този дял е бил 33%. Нараства и доверието към застрахователите – все повече хората търсят съвет от застраховател при избор на полица за дома. Почти двойно от 27% на 15% намалява делът на хората, които не си купуват застраховки, защото не вярват, че ще получат обезщетение за реализирал се риск.

 

Гледайте целия коментар!

Запознайте се с проучването „Застраховки „Домашно имущество“: нагласи и употреба“!

 

Начало