Асоциацията на българските застрахователи e учредена през 1992 г. В нея членуват 30 компании, представляващи над 93% от българския застрахователен пазар и с активи, възлизащи на 5,6 млрд. лева за 2018 г. АБЗ има водеща позиция при създаването на общи политики за развитие на застрахователния сектор, защита правата и интересите на бранша, налагане на лоялна конкуренция в сектора и координация между застрахователите по въпроси от общ интерес. През годините на своето съществуване АБЗ се превърна в обединяващо звено за участниците на пазара на финансови услуги.

Новини

Застрахователен пазар

Пандемичен пул – какви са шансовете да се случи в Европа?

Пандемията от COVID-19 доведе много бизнеси до рязко спиране. Това насочи общественото внимание към факта, че полиците за прекъсване на бизнеса, предлагани от европейските и глобалните застрахователи, не покриват загуби понесени в резултат от

Повече

Insurance Europe с позиция във връзка с предстоящите изменения в Платежоспособност ІІ

Една от основните теми, която ангажира вниманието както на застрахователите, така и на регулаторните органи на европейско ниво през последните няколко месеца, е стартиралото преразглеждане на капиталовите изискванията  за застрахователите

Повече

Застрахователи