Асоциацията на българските застрахователи e учредена през 1992 г. В нея членуват 30 компании, представляващи над 93% от българския застрахователен пазар и с активи, възлизащи на 4,6 млрд. лева. АБЗ има водеща позиция при създаването на общи политики за развитие на застрахователния сектор, защита правата и интересите на бранша, налагане на лоялна конкуренция в сектора и координация между застрахователите по въпроси от общ интерес. През годините на своето съществуване АБЗ се превърна в обединяващо звено за участниците на пазара на финансови услуги.

Застрахователен пазар

АНАЛИЗ на Европейската практика във връзка с определяне и изплащане на обезщетения при смърт на лице в резултат от пътнотранспортно произшествие, покрити от застраховката Гражданска отговорност на автомобилистите

  Различни подходи при обезщетяване в случаи на смърт на лице в резултат от пътнотранспортно произшествие за имуществени и неимуществени вреди Няма единна европейска практика и/или законодателство, които да се прилагат при обезщетяване

Повече

2017: Застрахователният пазар в 3 показателя

2017 е поредната година,  в която българската застрахователна индустрия бележи номинален ръст на премийния приход почти по всички линии на бизнес. Общо  39 български застрахователя – 26 по общо застраховане и 13 по живот са реализирали

Повече

Новини

Застрахователи