Асоциацията на българските застрахователи e учредена през 1992 г. В нея членуват 30 компании, представляващи над 93% от българския застрахователен пазар и с активи, възлизащи на 4,6 млрд. лева. АБЗ има водеща позиция при създаването на общи политики за развитие на застрахователния сектор, защита правата и интересите на бранша, налагане на лоялна конкуренция в сектора и координация между застрахователите по въпроси от общ интерес. През годините на своето съществуване АБЗ се превърна в обединяващо звено за участниците на пазара на финансови услуги.

Застрахователен пазар

2017: Застрахователният пазар в 3 показателя

2017 е поредната година,  в която българската застрахователна индустрия бележи номинален ръст на премийния приход почти по всички линии на бизнес. Общо  39 български застрахователя – 26 по общо застраховане и 13 по живот са реализирали

Повече

Кратък обзор на застрахователния сектор в България през периода 1999-2016 г.

След бурните години в застрахователния сектор в зората на демокрацията, през 1996 г. е приет закон, който да регулира тази дейност в България, като през 1998 г. започва и самия процес по лицензиране на компаниите. Лицензи взимат 17 общозастрахователни

Повече

Новини

ЧЛЕНОВЕ НА АБЗ