Асоциацията на българските застрахователи e учредена през 1992 г. В нея членуват 30 компании, представляващи над 93% от българския застрахователен пазар и с активи, възлизащи на 5,6 млрд. лева за 2018 г. АБЗ има водеща позиция при създаването на общи политики за развитие на застрахователния сектор, защита правата и интересите на бранша, налагане на лоялна конкуренция в сектора и координация между застрахователите по въпроси от общ интерес. През годините на своето съществуване АБЗ се превърна в обединяващо звено за участниците на пазара на финансови услуги.

Новини

Застрахователен пазар

Застрахователният пазар през 2018 г.

Съгласно данни на КФН, 2018 г. завършиха 37 български застрахователя – 25 по общо застраховане и 12 по животозастраховане, които реализираха премиен приход от над 2,5 млрд. лв., което представлява ръст от 16,1% спрямо резултата от 2017 г. 2018 г. беляза

Повече

АНАЛИЗ на Европейската практика във връзка с определяне и изплащане на обезщетения при смърт на лице в резултат от пътнотранспортно произшествие, покрити от застраховката Гражданска отговорност на автомобилистите

  Различни подходи при обезщетяване в случаи на смърт на лице в резултат от пътнотранспортно произшествие за имуществени и неимуществени вреди Няма единна европейска практика и/или законодателство, които да се прилагат при обезщетяване

Повече

Застрахователи