Добре дошли в новия сайт на АБЗ - www.abz.bg

Преди четвърт век, през 1992 г., в България е учредена Асоциацията на българските застрахователи – сдружение, в което понастоящем членуват 28 компании, представляващи над 93% от българския застрахователен пазар и с активи, възлизащи на 3,6 млрд. лева. АБЗ има водеща позиция при създаването на общи политики за развитие на застрахователния сектор, защита правата и интересите на бранша, налагане на лоялна конкуренция в сектора и координация между застрахователите по въпроси от общ интерес. През годините на своето съществуване АБЗ се превърна в обединяващо звено за участниците на пазара на финансови услуги.

Застрахователен пазар

135 години застраховане в България в тридесет и пет интересни факта

  Материалът е посветен  на 135 години застраховане в България и на 25-тата годишнина от учредяването на АБЗ   Първото българско застрахователно дружество „България“ е създадено в Русе през 1891 г.  Идеята и документите са обсъдени

Повече

Развитие на застрахователния сектор в България през първите пет месеца на 2017 г.

Първото петмесечие е изключително успешно за застрахователите в България -брутният премиен приход, реализиран от началото на 2017 г. до края на месец май, възлиза на 947 млн.лв., което представлява ръст от 10% в сравнение със същия период миналата

Повече

Новини

Застрахователи