Асоциацията на българските застрахователи e учредена през 1992 г. В нея членуват 30 компании, представляващи над 93% от българския застрахователен пазар и с активи, възлизащи на 5,6 млрд. лева за 2018 г. АБЗ има водеща позиция при създаването на общи политики за развитие на застрахователния сектор, защита правата и интересите на бранша, налагане на лоялна конкуренция в сектора и координация между застрахователите по въпроси от общ интерес. През годините на своето съществуване АБЗ се превърна в обединяващо звено за участниците на пазара на финансови услуги.

Новини

Застрахователен пазар

Insurance Europe с 6 препоръки към ЕП и ЕК за подобряване качеството на законодателния процес

Застрахователната индустрия в Европа, чрез Европейската застрахователна и презастрахователна федерация Insurance Europe, активен член на която е АБЗ, отправи към новоизбрания Европейски парламент и новосформираната Европейска комисия призив за

Повече

Какво представлява Световния застрахователен капиталов стандарт - Insurance Capital Standard (ICS)

След 6-годишна работа, преговори и сериозен натиск от страна на европейските застрахователни надзори през м. ноември т.г. членовете на Международната асоциация на застрахователните надзорни органи (IAIS) стигнаха до споразумение за глобален

Повече

Застрахователи