Ивана Димова, член на УС на АБЗ, за предаването "В развитие", Bloomberg TV: „Пазарното развитие е свързано с повишаването на обществената информираност за застраховането“

Застрахователният сектор у нас отбелязва устойчив ръст през 2023 г., а хората вследствие на пандемията все повече се замислят за защита на здравето и живота си, не само за автомобилите си. "В България има предразсъдъци към застрахователния сектор, като това, че компаниите не биха им изплатили обезщетението или че застраховките са скъпи, но това не е така. За да се пречупят тези предразсъдъци трябва да се работи в посока повишаване на информираността на хората.

image
Това може да стане с общи усилия от страна на застрахователния сектор, медиите и образователните институции“,
 коментира Ивана Димова, член на УС на АБЗ, в предаването "В развитие" на Bloomberg TV  с водеща Веселина Спасова.

И през 2023 г. в структурата на пазара продължава доминацията на автомобилното застраховане, което държи дял от около 70%. Но фокусът върху една бизнес линия може да потиска развитието на други пазарни сегменти. Все пак се отчита позитивна тенденция на клиентското предпочитане към живото и здравно застраховане след пандемията. „Пандемията повлия положително в този аспект и накара хората да се замислят не само за автомобила си, който е 70% от общото застраховане, но и за здравето си и за живота си“,  каза Димова. Много компании предлагат като допълнителен стимул за своите служители живото и здравни застраховки. Особено важно е при здравните застраховки, а при другите видове застрахователни продукти, клиентите да са информирани за рисковете и лимитите, които полицата покрива. 

Ниско е проникването по линия на застраховането на домашното имущество у нас, като то се движи в рамките на 10%. За сравнение в страни, близки до нашата като развитие, делът на застрахованите имоти е доста по-висок – в Хърватия е около 25%, Гърция и Турция, съответно по 14% и 15%, а средно в Европа проникването достига 30%. За съжаление, зачестяващите природни бедствия, на които сме свидетели и от които сме потърпевши и у нас, не водят до по-високо търсене на застрахователна защита, хората не сключват масово застраховки за имотите си.text

Недостатъчното ползване на застрахователни продукти има негативно отражение върху степента на защита на домакинствата. За да се адресира тази ситуация е необходимо да се да променят възгледите към застраховането, да се повиши общественото разбиране за смисъла и ползите от застраховките и потребителската информираност, посочи Димова. АБЗ води много активна политика в това отношение – провежда информационни кампании, предлага потребителски материали, работи с медиите, университетите и младите хора.

Според Ивана Димова предизвикателствата за 2024 г. включват необходимостта от по-голяма информираност, образователни програми, и адресиране на някои предразсъдъци по отношение на застраховането. Секторът има огромен потенциал за развитие и генериране на ползи за обществото, който може да бъде реализиран чрез сътрудничество между Асоциацията на застрахователите, компаниите в бранша, медиите,  образователните институции. Стимулирането на пазарното развитие чрез по-голяма осведоменост на обществото е от съществено значение за устойчивостта и успешното бъдеще на застрахователния сектор в България.

 

Вижте цялото интервю тук!

Начало