Екперти в дискусията „Застраховането – реалност и възможности“: Застрахователната индустрия продължава да върви напред

 

Експерти коментираха застрахователния пазар в България и ползите  от него в специализираното издание на Money.bg

Какво е развитието на застрахователния пазар през годините и как той допринася състоянието в инвестициите, доходите и икономиката? Това бяха част от въпросите, които експертите имаха възможност да дискутират по време на специализираното издание на публицистичното и икономическо предаване Money.bg „Застраховането – реалност и възможности“ се излъчи в ефира на Bulgaria ON AIR на 20 май, а модератор на специализирания мултиплатформен проект беше финансовият журналист, част от екипа на Money.bg, - Петър Илиев.

В последните години застрахователният пазар се развива изцяло възходящо, посочи в началото на дискусията Константин Велев. Годините на пандемия и войната в Украйна и причинените от това кризи до момента не се отразяват на застрахователния пазар толкова негативно, колкото на други индустрии. През 2022 г. пазарът отново нараства с малко над 10%. Застраховка "Гражданска отговорност" през 2022 г. остава на нива близки до предходната година, като там няма  сериозно разширяване на клиентската база. Има нарастване на премийния приход по линия на Автокаско с над 15%, там се отчита и повишение с около 5% на клиентите.   При животозастраховането има ръст от около 3%. Имуществените застраховки нарастват с около 9%, но там се тръгва от много ниска база. Като цяло, природните бедствия, на които ставаме свидетели, водят само до краткотраен интерес към имуществените застраховки, без сериозно влияние върху пазара. В България, в собствени жилища живеят над 82% от хората, а се оказва, че полагаме по-малка грижа по отношение на тези имоти и опазването им от рискове, коментира Велев. Той обясни, че цените на имуществените застраховки са ниски и не биха нарушили семейния бюджет. Особено важно е клиентите да са детайлно запознати с условията по полицата си за дома – трябва да знаят рисковете, срещу които са застраховали имуществото си и съответните лимити, които има по рисковете, за да нямат свръхочаквания какво биха получили при щета.

Веселин Ангелов, член на УС на АБЗ,  подчерта, че застраховането играе важна роля за икономическата сигурност на страната, но ниското застрахователно проникване у нас показва, че потенциалът му не се използва пълноценно. От друга страна, достъпът до услугите на застрахователите е наличен и лесен, застраховка може да се купи от всяка точка в страната. Това сочи, че има редица други фактори, които влияят върху потреблението на застрахователни продукти. Сред тях са и устойчивите негативни митове, които, обаче лесно се опровергават от реалността и фактите. Един от тези митове е, че застрахователите не плащат. Всъщност, едва при 3-5% от заведените претенции възниква проблем. Основната причина е, че претенциите са по рискове, които не са покрити по полицата. Друг подобен мит е, че държавата ще ни помогне да се справим с последиците от природни бедствия, което не винаги е така, а и дори налична, държавната помощ далеч не е достатъчна да си „стъпим на краката“. Това може да стане само по линия на застрахователната защита. Ангелов подчерта, че застрахователният бранш активно работи за повишаване на потребителската информираност и застрахователна култура, за да могат хората да се възползват по-пълноценно от защитните механизми на застраховането. Според него трябва да се обърне сериозно внимание върху рисковете, свързани с измененията в климата и съответно защитата от тях. Други сфери на потенциал за развитие на застраховането са свързани със здравеопазването, демографските и дигиталните рискове.

Въпреки възходящото развитие на застрахователния ни пазар, остава фундаментална разликата със Западна Европа. В България застрахователното проникване е 2-3 пъти по-ниско, поясни Лъчезар Богданов, главен икономист на Института за пазарна икономика. Застраховането нараства с темпа на икономическо развитие на страната, като периодите на засилена икономическа и инвестиционна активност се отразяват позитивно на растежа на сектора. Застрахователите са важен инвеститор, а секторът дава работа на хиляди, посочи Богданов. Инвестициите на застрахователите са около 4% от БВП средно за последните десет години. Променя се и структурата на инвестициите – делът на банковите депозити намалява, а средствата се вливат обратно в българската икономика под формата на други инвестиции. Той се спря и върху факта, че независимо от нормативно-регламентираното задължение на държавата и общините да застраховат определени категории имущество, налице са ситуации, в които тези правила не се спазват. Най-честите природни бедствия у нас са пожари, наводнения, свлачища, за справяне с последиците от тях отиват средногодишно 80 млн. лв., но има и години с разходи от с 440 млн. лв. Тези средства идват в крайна сметка от данъкоплатците, обобщи Богданов и постави въпроса дали този риск не трябва да са бъде поделен със застрахователите.

Мария Велева, управител на ЗБ „Балкан“, подчерта, че посредниците са важен елемент за изграждането на мостове между търсенето и възможностите на клиентите, както и за убеждаването в необходимостта да сключат застрахователен договор с адекватни на нуждите им параметри и конкретните продукти, които застрахователите предлагат. Детайлите в застраховането са много, клиентите трябва да бъдат запознати със спецификите на своята застраховка, да изискват и да задават въпроси. Застрахователите влагат много усилия да подобряват процеса на работа със своите клиенти. Велева се спря върху въпроса за достъпността на имуществените застраховки, като посочи, че за големите градове - София, Варна, Бургас, Пловдив средната премия за един апартамент е между 150-180 лв., ако се предложи пълно застрахователно покритие. В по-малките населени места цената на застраховката е от 80 до 150 лв. Цените на застраховка Каско са в пъти по-високи и е важно да се замислим кое е по-важно, кое ще е по-тежкото за нас – да загубим жилището или колата, подчерта тя. Повечето хора имат възможност да закупят застраховка за дома, но не го правят. В тези случаи основната роля на застрахователите е да спечелят доверието им, да им обяснят ползите и да разсеят предубежденията, ако има такива, обобщи Велева.

 

Вижте запис на дискусията „Застраховането – реалност и възможности“!

 

Медийни партньори нa телевизионния проект са Dnes.bg и Investor.bg.

Начало