Факт на седмицата: 5.11% е делът на активите на застрахователите в БВП за 2018 г.

Делът на застрахователния сектор в икономиката на страната бележи стабилен растеж – от 4.13% до 5.11% - за последните 5 г., а темпът на нарастване на дела на активите на застрахователите  изпреварва темпа на растеж на БВП.  

Начало