Нина Колчакова, генерален секретар на АБЗ, пред Факти.бг: „Все още голям дял от собствениците не застрахова имотите си“

Склонен ли е българин да застрахова имуществото и какви са тенденциите на застрахователния пазар – тези теми коментира Нина Колчакова, генерален секретар на АБЗ, в интервю за информационния сайт Факти.бг.

Тя посочи, че хората се още не се замислят да застраховат имотите си - дали защото се надяват, че точно на тях нищо лошо няма да се случи, или защото разчитат, че в случай на тежко събитие държавата ще помогне. А фактите опровергават тези очаквания.

Все още пазарът е доминиран от автомобилните застраховки - имуществените застраховки имат дял около 13% в пазара на общото застраховане, а делът на автомобилните е към 70%. Например, въпреки че Каско на автомобила не е задължителна застраховка, държи висок пазарен дял. На практика се получава, че за едно семейство не би било проблем да даде, например 400 лв. за Каско на колата, но не сключва полица за жилището си за 40-50 лв.

По отношение на процедурата по определяне на обезщетенията, Нина Колчакова обясни, че се прави експертна оценка на нанесени от застрахователното събитие щети и на база покритията на полицата се изчислява размерът обезщетението.

Цената на полицата е пряко свързана с размера на застрахователната сума и с включените покрити рискове. Затова когато купуват най-евтината полица, хората трябва да са наясно, че тя предлага и по-ограничена защита, посочи Колчакова. Ако не са запознати с условията по полицата си, може да се окаже, че имат очаквания за много по-пълноценна защита, отколкото са купили и да останат разочаровани при събитие.  Най-евтините полици обикновено са на по-ниска застрахователна сума, например около 10 000 лв., като се покриват стандартните рискове – пожар, наводнения, буря, но не включват „кражба“, примерно. Рискът „земетресение“ може също да е допълнителен риск. Няма как клиентът да очаква, че ако му се случи подобно нещо, а полицата не го покрива, ще получи обезщетение. Тези неща са важни да се договорят, когато се сключва застраховката.

През последните две години се наблюдава повишен интерес към животозастраховките, но предстои да  се види дали това ще се окаже трайна тенденция. Покрай пандемията, като че ли си хората си дадоха сметка колко са уязвими здравето и живота ни, и се замислиха за защита. Застраховката „живот“ има особено силен смисъл за хората, които издържат семейство, имат зависими членове на домакинството. Съществува и още един аспект, който е важно да се  отчете - обществото ни е застаряващо, държавната пенсионна система е поставена под натиск. Затова е добра идея ние самите също да се погрижим за пенсионния си период. А застраховките „живот“ са много подходящ инструмент, защото предлагат при пенсиониране допълнителен доход.

 

Вижте цялото интервю!

Начало