Константин Велев, председател на АБЗ, за Nova TV: „Отчита се ръст на обезщетенията по ГО“

Константин Велев, председател на АБЗ, взе участие с коментар за развитието на пазара на застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите в предаването „На твоя страна“ в сутрешния блок на Nova TV. Потребителският интерес към темата традиционно се активизира в края на годината, когато за мнозина водачи предстои закупуване на нова полица.

Средната цена на застраховка ГО отчита понижение спрямо миналата година, но обезщетенията растат. Тази тенденция е видна и от данните на КФН – към края на август има ръст от 4 % на годишна база на изплатените обезщетенията по застраховка „Гражданска отговорност“, докато събраният премиен приход намалява с 1% спрямо предходния период.

Сред причините за ниската цена на полицата са засилената конкуренция в условията на малък пазар и по-малкото щети в годините на пандемия. С възвръщане на трафика към нормалните нива се регистрира значително увеличение на  щетимостта, съответно на размера на изплащаните от застрахователите обезщетения. Силно влияние оказват инфлационните процеси, поясни Константин Велев: „По отношение на материалните щети – цените на всичко са повишени – сервизна дейност, цени на труд, резервни части, материали. Растат и обезщетенията за неимуществени щети. Това рефлектира върху размера на обезщетенията и плащанията и предопределя нарастването им.“

С оглед на динамичната итуация предвижданията на застрахователния бранш са, че ниските ценови равнища на застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите не могат да останат непроменени и се очаква корекция нагоре.

Начало