Факт на седмицата: 7,53% е застрахователното проникване средно за Европа за 2017г.

Коефициентът на застрахователно проникване е индикатор, с който се измерва участието на застрахователния сектор в икономиката на държавата. Измерва се като процент на брутния премиен приход от брутния вътрешен продукт (БВП).
 
За 2017 г. средно за Европа застрахователното проникване е 7,53%, за  България е 2,23%. През 2018 г. индикаторът достига 2,34% за България и така почти достига своите върхови нива от 2006-2008 г.
Начало