Застрахователната общност отбелязва професионалния си празник „Деня на застрахователя“ - 1 октомври

 Празникът е учреден от Асоциацията на българските застрахователи през 1996 г, а датата е избрана неслучайно – на 1 октомври 1891 г. в  Русе  е учредено първото българско застрахователно дружество "България".

Настоящата 2022 г. е празнична за застрахователния сектор  с две юбилейни годишнини, които отбелязваме – 140 години застраховане в България и 30 години от създаването на Асоциацията на българските застрахователи, която за този период се утвърди като обединяващ център и двигател при формирането на политики в застрахователния сектор.

Тези годишнини са повод да обърнем поглед към зараждането, развитието и успехите на застрахователната ни индустрията през годините до наши дни. Те също са и повод за гордост, че сме част от тази общност и заедно градим история  и бъдеще.

Българското застраховане прави първите си стъпки заедно със стопанското развитие на младата българска държава. Всъщност, малко направления в българския стопански живот могат да се похвалят с такава дълга история като застрахователната ни индустрия. За начална дата в развитието на застраховането в България се приема 1882 г., когато у нас започва дейност първата застрахователна компания - „Дачия-Романия“. След около 10 години, през 1891 г. в Русе е основан първата българска застрахователна компания – „България“, а няколко години по-късно и втората – „Балкан“. Българските застрахователи остават доминиращи на пазара през годините, не без подкрепата на държавата.  В началото на ХХ в. България държи първо място в областта на застраховането измежду всички балкански държави. Индустрията устоява на икономическите трудности през годините на финансови кризи и на войните, успява да изгради стабилно развиващ се пазар, да привлече и запази  доверието на хората. Следвайки историческите процеси, българското застраховане преминава през периода на национализация, през развитието на частната инициатива в началото на 90-те години на ХХ в., за да достигне до съвременния застрахователен пазар. В наши дни той е част от европейския и функционира в съответствие с европейското законодателство. Застрахователните ни компании са третият по значимост институционален инвеститор в страната. Те предлагат на своите клиенти широка гама продукти и услуги, въвеждат нови технологии и са отворени към иновациите.  През 2021 г. 33 български застрахователя – 23 по общо застраховане и 10 по животозастраховане реализираха премиен приход от почти 3 247 млн. лв. Застрахователното проникване отбеляза тенденция на постоянно повишаване, за да достигне през 2021 г. до 2,45%, което доближи върховото ниво от 2008 г. от 2,46%. Застрахователната плътност достига най-високото си ниво досега от 469 лв. през миналата година.

В последните години  застрахователният ни пазар бе изправен през редица предизвикателства, като не само запази стабилния си ръст, но и ясно демонстрира адаптивността и устойчивостта си на кризи – така както е било през предишни трудни периоди.

Приемствеността e ясно видна и през отношението на индустрията към нуждите на обществото. Застрахователите са били сред големите обществени дарители, тяхно дело са и някои от най-впечатляващите с архитектурата си сгради в страната. Духът на историческите традиции са живи и днес – например, само за периода 2019-2021 г. размерът на паричните средства, които застрахователите са предоставили за социално-отговорни каузи, надхвърля 3,5 млн. лв.

Начало