Избрани са нов състав и председател на Управителния съвет на АБЗ на годишно събрание на сдружението

На 17 май 2023 г. се проведе редовно изборно годишно събрание на Асоциацията на българските застрахователи, на което бяха избрани нов състав и председател на Управителния съвет на АБЗ.

Новият председател е Юри Копач, изпълнителен директор на Дженерали Застраховане АД, който поема позицията от Константин Велев, изпълнителен директор на ЗАД Армеец, след негови два поредни мандата. Досега г-н Копач беше зам.-председател на УС на АБЗ. 

„Приемам позицията със съзнание за високата отговорност, която аз и колегите от управителния съвет поемаме пред нашите членове. През годините асоциацията се превърна в онова обединително звено, чрез което се формират стратегическите приоритети, общите политики, а и репутацията на сектора. Наша е отговорността да развиваме и надграждаме постигнатото, за да може, с общи усилия, да допринесем за разгръщане на потенциала на застрахователния сектор“,  заяви Юри Копач.

В състава на  новия Управителния съвет влизат: 

  • Дженерали застраховане, представлявано от Юри Копач
  • Булстрад Виена Иншурънс Груп, представлявано от Пламен Шинов
  • Евроинс Иншурънс Груп, представлявано от Кирил Бошов
  • Алианц България Живот, представлявано от Веселин Ангелов
  • Уника живот, представлявано от Ивана Димова
  • Граве, представлявано от Габриела Генова
  • Румен Ерусалимов, зам.-ректор на СА „Димитър А. Ценов“ - Свищов

Константин Велев  поздрави новия председател на Управителния съвет с думите: „Не би могло да има по-подходящ избор за председател на АБЗ от Юри  Копач, не само заради високия му  професионализъм и дългогодишен опит, но и заради истинската му ангажираност с общите за сектора цели и с дейността на асоциацията.“

 

Начало