Веселин Ангелов, член на УС на АБЗ, за Nova TV: „Задавайте конкретни въпроси при избор на застраховка за дома“

У нас се наблюдава интересен феномен – въпреки че имаме най-висок дял на живеещи в собствени имоти в Европа, сме с най-нисък дял застраховани домове и основно застраховаме автомобила си, каза Веселин Ангелов, член на УС на АБЗ, в интервю за предаването „Социална мрежа“ на Nova TV, излъчено на 11 юни 2024 г. Едно от обясненията е, че рисковете на пътя са по-видими – по-често се случват, коментирани са в публичното пространство. Затова хората ги оценяват като напълно реални за тях самите и предприемат мерки за защита. Рисковете, свързани с дома ни, се случват сравнително по-рядко, но покрай зачестяващите природни бедствия започваме да си даваме сметка и за тях, да ги оценяваме като релевантни към нашия живот.

Друг фактор, който донякъде възпира потреблението на застраховки, е убеждението сред част от хората, че дори и да имат застраховка, няма да им бъде платено обезщетение. Реалните факти, обаче, ясно показват несъстоятелността на този мит. Според проучванията на АБЗ около 1/3 от хората споделят подобно мнение, но едновременно 90% заявяват, че са получили обезщетение по заведена от тях претенция. Тези данни ясно показват колко голяма е разликата между мит и действителност. Отделно, в АБЗ проучваме и причините за отказ за изплащане на обезщетение при останалите 10% от хората. Оказва се, че водещата причина е непокрит по полицата риск.

Информираността на потребителите е в основата на доверието, подчерта Веселен Ангелов. От базово значение е хората да са обсъдили предварително условията по полицата си, да са наясно с тях. Не може да се очаква, че всяка застраховка дава пълна защита от всички рискове.  

Апелът ми към хората е, когато избират застраховка за дома, да се консултират с посредника, да задават конкретни въпроси, да проверят дали в покритието са включени важните за тях  рискове. Например, фигурира ли наводнение и какво точно наводнение – от пороен дъжд, от повреда на ВиК инсталация вкъщи, от наводнение от съседи; включена ли е кражба и каква точно – с взлом, с техническо средство; има ли покритие за земетресение и т.н. Ако живеем в кооперация, е добре да се добави покритието „Отговорност към трети лица“, за да не плащаме ние в случай, че увредим съседското жилище“, обясни Веселин Ангелов.

 Интересното е, че все повече хора питат за рисковите покрития, когато си купуват застраховка. Явно широкото медийно отразяване на темата и информационните кампании на АБЗ дават резултат.

Цената на полиците за дома няма как да е възпиращ фактор при употребата й – готови сме да платим в пъти повече за защита на автомобила по доброволната Каско, отколкото за защита на дома, който струва далеч повече от колата ни.

Факт е, че застраховките за дома са изключително достъпни. Сума от около 150 лв. е достатъчна за осигуряване на адекватна и широка защита на едно жилище. Талкова са заделят и хората от големите градове, показват данните от последното проучване на АБЗ и MoitePari.bg. В по-малките населени места може да се купи продукт, който излиза 50-100 лв. на година. Този вид полица би осигурил много по-висока компенсация от тази, която собствениците ще получат като помощ от държавата при природно бедствие. Положителна тенденция е, че все повече застраховки за дома се сключват доброволно, а не заради изисквания покрай ипотечен кредит.

Цената на застраховката се формира на база покритите рискове и застрахователните суми по тях, които на практика са максималното обезщетение, което може да се получи при реализация на даденото рисково събитие. Веселин Ангелов препоръча, ако премията е по-висока от това, което потребителят може да си позволи, да провери кои покрития не са толкова важни за него и да ги изключи, да се намали лимитите по дадени рискове. От друга страна има широка възможност за надграждане на основните пакети по застраховките, така че да се формира подходящо за нуждите покритие. Така потребителят ще е направил информиран избор и няма да остане неприятно изненадан при събитие.

Веселин Ангелов подчерта, че фокусът на застрахователните посредници е именно да консултират клиентите. Целта им е разберат конкретните нужди и да се предложи точният вариант на застраховка. Затова отскоро се попълват и въпросници, чрез които се определят потребностите на конкретния потребител.

Съветът на Ангелов към все още незастрахованите собственици на жилища е да си зададат въпроса какво би станало, ако утре загубят дома си и как биха осигурили покрив над главата си. Така ще си дадат сметка, че финансовата защита, от която се нуждаят в подобни ситуации, може да се осигури единствено от застрахователните продукти. 

Начало