Възстановителна или действителна стойност: изберете базата за формиране на обезщетенията по полицата за дома

 

Информираният избор на застраховка е в основата на удовлетвореността ни като потребители. Разумният подход е, вместо да се водим само по цената, да се запознаем в детайли с условията по полицата и да ги съобразим с нашите индивидуални потребности.

Един от много важните въпроси, на които да обърнем внимание при избор, е каква база се определя застрахователната стойност. И не напразно -  това условие има влияние върху размера на обезщетенията. Два са основните варианта за формиране на обезщетение – на възстановителна стойност и на действителна стойност. На коя от двете бази се формира обезщетението по вашата полица е посочено общите условия на застраховката. Това условие влияе върху цената на полицата, като застраховките „на действителна стойност“ са сравнително по-евтини. На пазара се предлагат застраховки в двата варианта и може да изберете този, който ви удовлетворява.

 

  • Какво означава „на възстановителна стойност“?

Най-общо означава, че се изплаща обезщетение в размер, достатъчен да възстановите увреденото или унищоженото имущество. Например, ако хладилникът ви, купен преди 3 години за 1300 лв., е увреден заради рисково събитие, то застрахователят ще ви обезщети със сума близка до тази, която би била достатъчна, за да си купите нов хладилник с подобни характеристики.

 

  • Какво означава „на действителна стойност“?

При формиране на обезщетения на база „действителна стойност“ се отчита овехтяването на имуществото и в тази връзка сумата, която се изплаща, се намалява със съответния процент на овехтяване. Ако се върнем на горния пример, то застрахователят ще намали стойността на хладилника, съобразно годините експлоатация и ще изплати разликата като обезщетение.

 

При по-малки щети и при някои видове щети разликата в размера на обезщетенията при различните бази може да е минимална, но тя оказва влияние при по-сериозни рискови събития.

И накрая нека отново завършим с най-важното послание – наша лична отговорност е да защитим своя малък свят,  дома ни, и да запазим благосъстоянието и финансовата си стабилност. Застраховките „Домашно имущество“ ни помагат да го направим.

 

 

Начало