Константин Велев, председател на АБЗ, коментира моделите на спешна авиационна помощ за Bulgaria On Air

В репортаж на ТВ Bulgaria On Air, посветен на спешна авиационна помощ и липсата на спасителни хеликоптери в България, Константин Велев, председател на АБЗ, коментира съществуващите в Европа модели.  В голяма част от европейските страни съществуват една или няколко спасителни служби като независими организации, обединени според съществуващ закон в съответната страна. Финансират се частично от частния бизнес, застрахователи, дарения, абонаменти и държавата. Само в някои държави от бившия източен блок  като Полша и Словакия разходите се поемат изцяло от държавата.

"Практиката показва – там където има създадено добре работещи модели на спешна авиационна помощ действително – това е свързано с една добра мрежа от частни партньорства – да, има и публичен ресурс , който е необходим, но в повечето случай държавата е тази която създава организацията", каза Константин Велев, председател на УС на Асоциацията на българските застрахователи.

 

Вижте целия репортаж!

Начало