Веселин Ангелов, член на УС на АБЗ, за Bloomberg TV Bulgaria: „Подобрява се застрахователната култура на българина“

Множеството катастрофични събития карат хората да се замислят как да се обезпечат за този риск и съответно да потърсят застрахователна защита на своя дом, а голяма част правят това по собствена инициатива. Животозастраховането също бележи значително покачване на интереса на потребителите, като това е най-динамично развиващата се линия на пазара. Подобрява се застрахователната култура на българина, но информираността на потребителите все още остава проблем. Това каза Веселин Ангелов, член на УС на Асоциацията на българските застрахователи, в предаването "В развитие" на Bloomberg TV Bulgaria с водеща Вероника Денизова.

Проучването "Застраховки "Домашно имущество" - нагласи и употреба 2024 г." се проведе за втора поредна година в онлайн среда в платформата "Моите пари", съвместно с Асоциацията на българските застрахователи. То дава интересен поглед към потребителските нагласи и информираност, относно застраховките за дома и по-специално на градското население в активна възраст.

66% от анкетираните отговарят положително на въпроса дали имат застраховка на жилището си към момента на провеждане на проучването. Високият процент се дължи на множеството катастрофични събития и бедствия, които са около нас, което накара хората да се замислят как могат да обезпечат този риск и как могат да го прехвърлят на някой друг. Доста голям процент избират да сключат тази застраховка доброволно. Имаме съществено покачване на доброволно сключваните застраховки - над 20-30% от хората, коментира Ангелов.

"От друга страна хората, които избират застраховката във връзка с ипотечен кредит, се замислят какво могат да добавят допълнително към тази застраховка, така че се забелязва и тенденция да се добавя допълнително покритие като например върху движимите вещи и оборудване, което не е включено по стандартна застраховка по ипотечното кредитиране".

Покачва се и цената, която хората са склонни да плащат като премия. Ако миналата година премията бе до 100 лева, то сега хората са склонни да плащат 150 лева, за да си осигурят едно надеждно покритие. Увеличената сума, която се отделя, не се дължи на повишение на тарифите на застрахователите, подчерта Веселин Ангелов. Причината е, че хората търсят по-разширено покритие по полиците си не се дължи на увеличение на тарифите на застрахователите, подчерта гостът.

Другият фактор, който е оказва влияние на увеличената употреба на жилищни застраховки, е активната комуникация по темата от страна на АБЗ. Тя води и до подобряване на застрахователната култура на българина. Хората започват да осъзнават необходимостта от застрахователна защита и търсят съвети от професионалисти при избор на застраховка.  

Един от основните мотиви да не се сключва имуществена застраховка, който се посочва в проучването, е съмнението, че ще се изплати обезщетение при настъпване на застрахователно събитие. По тази линия има особено позитивно развитие – за година двойно е намалял делът на хората, които споделят това убеждение. Всъщност, устойчивият мит „застрахователите не плащат“ не е базиран на обективни данни, подчерта Веселин Ангелов. Във всички проучвания на АБЗ делът на хората, които са получили обезщетение се движи около и над 90%. Изследвани са и причините за отказ за изплащане на обезщетение – в основната си част те се дължат на това, че претенцията е заведена по риск, който не е покрит по полицата.

На пазара се предлага голяма разнообразие от застраховки за дома, като цените им са наистина достъпни – от 50 лв.а до към 300-400 лв. на година. Премията е пряко свързана с размера на застрахователната сума и обхвата на покритите рискове. Важно е при избор на полица да се провери дали включва рисковете от наводнение и земетресение, тъй като това са рискови събития, характерни за нашата територия.

Има много възможности потребителите да получат информация по застрахователни теми, да бъдат подпомогнати при избора на застраховка. Те могат да се обърнат към застрахователни професионалисти, каквито има в повечето населени места, могат да потърсят информация на сайта на АБЗ.

Покачване на интереса към застраховането се наблюдава и в сферата на животозастраховането, каза още Веселин Ангелов. Това е видно от премийния приход, който показва данни, че на годишна база това е най-динамично развиващата се линия на пазара. Традиционно расте два или три пъти повече от общото застраховане, но базата все още е по-ниска от добре познатите ни автомобилни застраховки. „Първата по важност застрахователна защита, която трябва да си осигурим, е животозастраховката. Така е във всички развити пазара, а смисълът е, че ние сме източникът на нашето благосъстояние и трябва преди всичко да осигурим защита на нашето здраве и живот“, подчерта Веселин Ангелов.

Българските застрахователи са иновативни и ориентирани към потребителските нужди. В животозастраховането има редица нови продукти, основно в сферата на инвестициите и застрахователната защита. В имущественото застраховане се предлагат редица комбинирани продукти, които съчетават злополука и имуществено застраховане.

Застрахователният пазар се развива динамично - в общо застраховане ръстът е 8-10% на годишна база, животозастраховане расте средно с около 20% през последните пет години, увеличава се и броят на продадените полици. Очакванията са позитивният тренд да се запази и занапред, включително с оглед на факта, че се тръгва от ниска база и търсенето на застрахователна защита ще продължи да расте, докато достигне средните европейски нива.

Начало