Глория Димитрова, член на УС на АБЗ: Мобилността и прехвърляемостта са особено атрактивни характеристики на РЕРР

Глория Димитрова, член на УС на АБЗ, взе участие в  международната конференция „PEPP – регламент и технически стандарти“, организирана от ВУЗФ и VUZF Lab.  В своето изказване тя коментира, че по своя дизайн и замисъл РЕРР са ориентирани да носят подобни добавени ползи за потребителите, каквито предлагат дигиталните и финтек решения– по-ниски разходи/цена, подобрено потребителско преживяване, ясно представена информация. Мобилността и прехвърляемостта на РЕРР са  други  атрактивни характеристики на продукта, особено с оглед на начина на живот на европейците и младото поколение.  Компаниите, предлагащи РЕРР, следва да разработят механизми за индивидуален подход към клиентите.  Дигиталните канали за дистрибуция на РЕРР са особено подходящи, не само с оглед на по-ниските разходи, но и с възможността, която дават за сравнение с други подобни продукти и за получаването на изчерпателна информация.  Те отговарят и на обичайното поведение на потребителите, особено младото поколение.

В конференция участва и Цветомир Илиев, главен директор „Инвестиции“, Алианц България Холдинг. Той посочи, че основната рамка на РЕРР е формулирана, но предстои да бъдат уточнени редица детайли, включително и за систематичното място на гаранциите върху капитала – извън или в рамките на определения 1% разходи.  Като се има предвид дългосрочният характер на РЕРР е добре в документа с ключова информация резултатите от минали периоди да са дадени за по-дълъг период от време. Инвестиционната стратегия, базирана на жизнения цикъл, е вероятно най-подходяща за продукт като РЕРР, който по своя характер е индивидуален и отразява индивидуалните цели.

Международната конференция се проведе в дигитална среда на 29-30 октомври.По време на събитието водещи експерти по пенсионно и осигурително право, финансисти, икономисти и делегати от страната и цяла Европа коментираха  предстоящото въвеждането на PEPP - общоевропейски продукт за лично пенсионно осигуряване.

Проектът за създаването на PEPP беше предложен в рамките на Българското председателство на Съвета на ЕС през 2018 година, а на 14 август 2019 г. регламентът влезе в сила и през следващата година всяка страна-членка ще бъде задължена да го предлага на пазара.  Една от целите на ЕК при изграждането на такъв общоевропейски продукт за лично пенсионно осигуряване PEPP е допълнително натрупване на дълготрайни активи за инвестиции в икономиките на държавите-членки на ЕС. Прогнозите са, че това ще даде възможност за създаване на работни места и нарастване на доходите на населението на Общността. Според Европейската комисия, PEPP има потенциал да натрупа допълнително спестявания за 700 милиарда евро до 2030 г.

В същото време въвеждането на такъв единен режим в Европейския съюз повдига редица въпроси както на общоевропейско ниво, така и за всяка страна. На дневен ред стои и темата доколко рамката за PEPP ще има отражение на пазара на дългосрочни спестявания.

Начало