Веселин Ангелов, член на УС на АБЗ, за предаването Money.bg, Bulgaria ON AIR : Трябва да узреем за идеята да се застраховаме - и като индивиди, и като общество

Използването на застрахователни решения трябва да се насърчава на национално ниво, това е от полза и за хората, и за държавата, посочи Веселин Ангелов, член на УС на АБЗ, в интервю за предаването Money.bg, телевизия Bulgaria ON AIR. Редица населени места пострадаха от наводнения, но застрахованите имоти там не са много. Всъщност, ниското ниво на имущественото застраховане е проблем за цялата страна, подчерта Ангелов и допълни, че не е разумна нагласата да се разчита на държавна помощ при бедствие, най-малкото защото размерът й по правило не е достатъчен за домакинствата да се справят с щетите. Единственото ефективно решение е да се използват механизмите на застраховането. При сключването на имуществената застраховка на първо място трябва да оценим какъв бил финансовият размер на вредата, която бихме могли да претърпим, колко би струвало да изградим отново или да ремонтираме дома си, посъветва Веселин Ангелов.

Въпреки, че има законово задължение за застраховане на публичната собственост, държавата и общините на практика често не го правят. Липсата на контрол върху сключването на част от застраховките ги прави по-скоро „пожелателен“ инструмент, например застраховките на общинско имущество. Това сочат данните в доклада на ИПИ „Застраховането в България – икономически отпечатък и предизвикателства пред развитието“. Например, за 2020 г. от около 23,5 млн. лева средства за възстановяване едва 46 хил. лв. са били с източник застрахователни обезщетения и над 20 млн. – от държавата. Тези данни са особено показателни за особено ниво за застраховане на публичното имущество. Но ако държавата и общините не застраховат имуществото си, как да се убеди населението да го прави, попита Ангелов.

Според него, за да се адресира проблема с ниското ниво на използване на застрахователни решения, трябва да се започне с фундамента - с изграждането на финансова култура. Въвеждането на някакъв вид задължение по линия на имущественото застраховане няма да повлияе позитивно по отношение на финансовата и застрахователната грамотност. По-скоро трябва да се премине през етапа на осъзнаване на нуждата от това да се застраховаме, да се обезпечаваме за различни финансови рискове, счита Веселин Ангелов. „Трябва да узреем за идеята за прехвърляне на риска, не само като индивиди, но и като общество“ – посочи той. Сред начините това да се случи е не само застрахователите, но и държавата, да водят устойчива комуникационна политика  за смисъла и ползите от застраховането, за наличието на разнообразни застрахователни решения за прехвърляне на риска и начин да защитим финансовата си стабилност.

 

 

Начало