Нина Колчакова, генерален секретар на АБЗ, за БНР-Варна: „ Застраховката за дома е грижа за личната ни собственост и благосъстояние“

Да имаш имуществена застраховка означава да проявиш лична отговорност за собствеността си, да защитиш своето благосъстояние и финансова стабилност“ – коментира Нина Колчакова, генерален секретар на АБЗ, в интервю за БНР-Варна. Много малка част от жилищата у нас са застраховани, около 7-8%, като голяма част от полиците са сключени по повод отпуснати кредити. Пазарът на имуществени застраховки расте, но с бавни темпове. На фона на нарастващият брой природни бедствия и щетите от тях тази ситуация носи висок риск за общественото благосъстояние, особено ако се случи тежко природно бедствие.

Подобно отношение към застраховането има не само в България, а в повечето държави от Централна и Източна Европа. Но само у нас има толкова висок процент собственици на жилища. Проблемът е не само заради липса на усещане за отговорност на собствениците или липсата на достатъчно средства – имуществените застраховки са по-евтини от тези за колите, но и заради нагласата на българите, че в случай на бедствие държавата ще им помогне.  Всъщност, при големи бедствия държавата може да отпусне минимална сума, която по никакъв начин не може да компенсира пълноценно пострадалите. На практика, няма друг механизъм освен застраховането, който може да възстанови загубите във финансово изражение. „Именно това е смисълът на застрахователната защита – да ни помогне да се върнем във финансовото състояние, в което сме били преди да се случи бедата“, подчерта Нина Колчакова.  

Тя поясни, че имуществените застраховки покриват редица рискове, реализацията на които могат да доведат до увреждане или погиване на жилището ни. Основните са пожар, природни бедствия като наводнение, буря, градушка, земетресение, злоумишлени действия на трети лица, кражба, грабеж и други. На пазара по-масова е практиката рискът „земетресение“ да се добавя към полицата по желание на клиента, затова когато хората избират застраховка за дома трябва да се информират за покритията и да добавят риска „земетресение“, ако не е включен. Незначителен е делът на отказани обезщетения по имуществени застраховки, като в тези случаи причината е, че претенцията е по риск, който не е покрит по полицата.

Нина Колчакова посочи, че имуществените застраховки не са скъпи продукти, те са по-евтини от автомобилните полици - застраховка на апартамент за 100 000 лв. излиза 100-300 лв., в зависимост от включените покрития. Причината е, че рискове, свързани с имуществото се случват сравнително по-рядко от тези по автомобилите. Но вероятно заради това хората по-рядко се замислят за тях, разчитат, че няма да им се случат. Това мислене е проблематично, защото едно рисково събитие може тежко да увреди или дори унищожи дома ни.  

Един от основните способи за постигане на по-добро ниво на застрахователно покритие и съответно ниво на защита на обществото е повишаването на финансовата и застрахователна грамотност, на потребителската информираност, което е добре да се случва още на етап училищно образование. В тази връзка в идните месеци АБЗ започва информационна кампания, фокусирана върху имущественото застраховане, като целта е да се разясни смисълът от този вид застрахователна защита, да се дадат практически съвети как хората да избират подходящата за тяхната лична ситуация имуществена застраховка.

Начало